Energi · På gång i hela landet

Protest mot skogsavverkning 

Skog i Västernorrland.

18 januari demonstrerade bland andra Skydda skogen, Fridays for future och Naturskyddsföreningen utanför skogsbolaget SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Detta för att protestera mot vad man anser är företagets ”klimatskadliga avverkningsmetoder”, genom avverkning av ”oersättliga skogar med höga naturvärden”, skriver Skydda skogen på sin hemsida

I samband med demonstrationen 18 januari ville organisatörerna lämna över ett öppet brev till SCA, samt rapporter från den årliga forskningsresan som Skydda skogen och Naturskyddsföreningen genomför för att inventera skyddsvärda arter. Under den senaste resan upptäckte organisationerna över 3 500 av naturvårdsarter, som bland annat finns i skog som är planerad att avverkas. 

Torsdagens protest skedde då SCA, enligt Skydda skogen, har anmält planerad avverkning av 19 hektar i två skogar i Västernorrland. Om avverkningarna genomförs kommer det att innebära att området och den gröna infrastrukturen där splittras, enligt Skydda skogen. 

Protesten hölls utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV