Radar

Skogar med höga naturvärden avverkningshotade

Skogar med höga naturvärden i Dalarna hotas att avverkas.

Flera miljöorganisationer vädjar nu till myndigheter och politiker i Dalarna att bevara skogar med höga naturvärden i Ore Skogsrike i Rättviks kommun. Idag skyddas inte området tillräckligt, och Naturskyddsföreningen har uteslutits från ett projekt som kartlagt skogarna i trakten.

Gåsberget i Ore Skogsrike i Dalarna är ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Det finns få sådana landskap kvar i Sverige, och därför behöver området akut skydd.

Nu skriver flera miljöorganisationer i ett pressmeddelande att projektet ”Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt” – ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och SLU – inte framhåller skyddsvärdet av skogen tillräckligt mycket. 

Dessutom har Naturskyddsföreningen, som har kartlagt skogarna där, uteslutits från projektet.

– Det är oacceptabelt att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen inte står upp för våra miljömål, och att de utesluter Naturskyddsföreningen som står för ett legitimt allmänintresse. Att inte bruka skogar med höga naturvärden är i linje med forskning i bevarandebiologi, eftersom vi har så lite skogar med höga naturvärden kvar, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen i ett pressmeddelande. 

Hon menar vidare att de skogar som finns kvar i Ore Skogsrike och Gåsberget värdetrakt behöver bevaras för att nå miljömålen. 

Bara spillror av vad som en gång funnits

– Detta är bara spillror av vad som en gång funnits. Nu vill man in i dessa kvarvarande spillror för att hitta ett legitimt sätt att avverka inom skogar med höga naturvärden, säger Margareta Wikström, ordförande för Naturskyddsföreningen i Rättvik.

I ett brev till landshövdingen och länsrådet i Dalarna samt till andra berörda myndigheter och politiker skriver Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Rättvik:

”Om vi inte långsiktigt kan skydda alla skogar med höga naturvärden i en värdetrakt, hur ska vi då någonsin kunna bevara den biologiska mångfalden i Sverige? Det är en fråga som vi vill ha svar på från landshövdingen i Dalarna och berörda myndigheter.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV