Intro

Är du redo för EU-valet?

EU-flaggan med gula stjärnor och Bella Frank i förgrunden.

Valaffischerna har satts upp och sedan i onsdags går det att förhandsrösta till EU-valet som hålls om drygt två veckor. I Sverige ligger klimatfrågan högst bland väljarna men i EU som helhet hamnar klimatfrågan först på femte plats – efter fattigdomsbekämpning, hälsa, jobb och försvar. Enligt vårens prognoser ser högern ut att gå framåt och gröna partier kan få svårt att nå fram. Och om partierna långt ut på högerkanten gör ett bra val kan det också påverka EU:s klimatpolitik:

– Om de högerpopulistiska partierna går så starkt framåt kan delar av EU:s klimatpolitik behöva omförhandlas. Vi har sett exempel på en sådan dynamik redan nu inför valet. Som svar på bondeprotester runt om i Europa har exempelvis EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslagit att slopa en del av de krav som ställs på att jordbrukare ska bidra till klimatomställningen om de vill ta del av EU:s jordbruksstöd. Mer generellt är de högerpopulistiska partiernas uppfattning att klimatpolitiken har blivit för kostsam för vanligt folk och behöver skalas ned.

Det säger statsvetaren Moa Mårtensson vid Uppsala universitet i veckans nummer av Landets Fria. Hon jobbar också med flera forskningsprojekt som undersöker vilken roll en utbyggd välfärdsstat kan spela i klimatomställningen. Resultaten tyder på att allmänheten ser mer positivt på koldioxidskatter i länder där välfärden når breda lager i befolkningen, och därför kan välfärdsstaten sannolikt vara en viktig ingrediens i klimatarbetet.

I veckans nummer kan du också läsa om att bara tre svenska partier – MP, V och Liberalerna – ställer sig bakom ett förslag om att bibehålla EU:s naturvårdsdirektiv i sin nuvarande form och inte tillåta undantag, och att 90 procent av svenskarna anser att det är viktigt att restaurera natur i EU samt att 69 procent är positiva till en EU-lag om att göra restaurering av natur obligatoriskt – något den svenska regeringen motsätter sig. 

Dessutom: Valdemar Möller i veckans ledare om att SD-troll inte spricker i dagsljus, och Jiang Millington om en vårdapparat som inte är utformad efter människors faktiska behov och komplexitet i veckans krönika. 

Trevlig läsning!

Bella Frank, tf chefredaktör

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV