Intro

Kommer jordbruket att flytta norrut?

Ett varmare klimat riskerar att göra jorden obrukbar på platser som redan i dag kämpar med torka och värmeböljor. Men det innebär också att platser längre norrut, som i norra Sverige, kan bli bra odlingsmark inom några årtionden. 

I en ny avhandling vid Sveriges lantbruksuniversitet har Tobias Klöffel och hans forskarkollegor bland annat undersökt markens kvalitet eller markstrukturen, det vill säga hur jorden är sammansatt med gångar och organiskt material, i norra och södra delarna av Sverige och Norge. Det visar sig att marken längre söderut har sämre kvalitet – sannolikt bär det intensiva jordbruket en stor skuld till det.

Tobias Klöffels forskning visar att frekventa frys-tö-cykler i marken längre norrut förbättrar dess kvalitet. Jorden luckras upp och bidrar till att skapa en god markstruktur. ”Bara en god markstruktur kan hjälpa till att producera mat på ett tillförlitligt sätt i ett mer varierat klimat”, säger Tobias Klöffel till Landets Fria.

Kvalitet har också mätts när forskare vid Göteborgs universitet har granskat fyra former av drift bland landets äldreboenden: icke-vinstdrivande organisationer och stiftelser, privata bolag, börsnoterade bolag och riskkapitalbolag har jämförts. Det är de icke-vinstdrivande organisationerna som håller bäst kvalitet sett till personaltäthet, kompetens hos omsorgspersonalen, och antal nöjda brukare. Lägst kvalitet finns hos börsnoterade bolag och riskkapitalbolagen.

Byggsektorn är en stor miljö- och klimatbov – cementindustrin står för omkring åtta procent av alla koldioxidutsläpp i världen. Därför är det välkommet att det finns alternativ. Hampan kan till exempel användas som ett byggmaterial för innerväggar, och växten är dessutom en kolsänka. Enligt studier kan hampan binda dubbelt så mycket koldioxid som träd. 

Landets Fria berättar också om Mitt liv, ett samarbete mellan Nordiska museet och UR i vilket över 5 000 elever har berättat om sin vardag och sina liv. Den intresserade kan ta del av såväl deras berättelser som berättelser från barn som samlats in 1942 och 1973. 

Dessutom: Valdemar Möller om att slutet av tvåhundra år av militär alliansfrihet inte är något att fira och Gurgîn Bakircioglu om det blomstrande föreningslivet i Stockholms nordvästliga förorter.

Trevlig helg!

Bella Frank, vikarierande redaktör

PS. Regeringen och Sverigedemokraterna har avskaffat presstödet och inför ett nytt, mindre stöd riktat till lokala tidningar. För Landets Fria Tidning handlar det om 246 000 kronor i månaden som nu har försvunnit. Därför har vi startat Omställarnas presstöd. Vill du rädda Landets Fria? Läs mer och bidra här!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV