Radar

Bästa äldreboendena drivs utan vinstsyfte

Tre personer på ett äldreboende sitter i fåtöljer med VR-glasögon.

Landets bästa äldreboenden drivs av aktörer utan syfte att gå med vinst och lägst kvalitet håller boenden som drivs av riskkapitalbolag. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

I dag drivs vart femte äldreboende i icke-kommunal regi. Nu har statsvetare undersökt privatiseringens effekt på äldreomsorgen, och jämfört fyra olika former av drift bland icke-kommunala äldreboenden: icke-vinstdrivande organisationer och stiftelser, privata bolag, börsnoterade bolag och riskkapitalbolag. 

På drygt 2 600 äldreboenden kartlade forskarna personaltäthet, tillgång till sjuksköterskor, personalens utbildningsnivå, boendenöjdhet, samt hur väl boendena uppdaterat sina handlingsplaner. 

– Äldreboenden som drivs av icke-vinstdrivande organisationer har högst kvalitet. Lägst kvalitet håller äldreboenden som drivs av börsnoterade bolag och riskkapitalbolag. Mitt emellan dessa hamnar äldreboenden som drivs av vinstdrivande privata bolag, säger statsvetaren Rasmus Broms i ett pressmeddelande.

Icke-vinstdrivande organisationer kan exempelvis vara idéburen verksamhet. Istället för att dela ut vinst återinvesterar de ekonomiskt överskott i äldreboendena.

– Här ser vi högst personaltäthet, många sjuksköterskor, den till utbildning sett mest kompetenta omsorgspersonalen, och flest nöjda brukare, säger Rasmus Broms.

Kommunala näst bäst

Kommunala äldreboenden har inte studerats mer ingående i studien, men placerar sig kvalitetsmässigt mellan de som drivs av icke-vinstdrivna organisationer och vinstdrivande privata bolag, berättar Rasmus Broms.

– Våra analyser visar att icke-kommunala aktörer kan leverera välfärdstjänster av hög kvalitet men att det finns betydande variationer. Detta är värt att tänka på när man som kommun upphandlar driften av ett boende, säger han.

Driftsform och kvalitet på äldreboenden

Driftsformen har betydelse för kvalitén på svenska äldreboenden. Så här rankas de olika aktörerna (högst kvalité överst):

1. Icke-vinstdrivande organisationer exempelvis idéburen verksamhet
2. Kommuner
3. Vinstdrivande privata bolag
4. Börsnoterade bolag och riskkapitalbolag

Källa: Studien Provider Ownership and Indicators of Service Quality: Evidence from Swedish Residential Care Homes