Glöd · Debatt

”Produktionen och lönearbetet måste minska om vi ska rädda jorden”

Johan Pehrsson (L) viker byxor på ett tvätteri.

Det är inte konsumtionen utan den industriella massproduktionen och lönearbetet som måste minska för att rädda klimatet. Så skriver Daniel Jansson apropå Anders Wijkmans ståndpunkt i artikeln FN: vi måste minska vår konsumtion för att rädda klimatet (Landets Fria, 21 februari).

Vi måste minska vår PRODUKTION om vi inte vill döda det mesta av livet på Jorden.

Poängen med minskad konsumtion är att det förhoppningsvis ska leda till minskad produktion. Alltså; arbetslöshet. Det är inte konsumtionen – det är produktionen. Den industriella massproduktionen. Som är kopplad till lönearbetet. Det är där som skon klämmer; den heliga arbetslinjen.

Det handlar inte, som Anders Wijkman säger, om att folk inte vill ha pekpinnar gällande deras konsumtion. Folk har, i detta nu, gigantiska pekpinnar när det gäller produktionen/lönearbetet. Alla är mer eller mindre tvingade till att sprattla med i ekorrhjulets dödsdans. Dom besuttna högst upp i pyramiden gynnas så klart av detta, dom vill inte ha förändring. Politiker, näringsliv, media, tjänstemän. Dom som bestämmer och styr dagordningen helt enkelt.

Att till exempel införa basinkomst skulle på sikt potentiellt kunna riva hela maktpyramiden. Just därför ”får” man inte tala om sådant. På medeltiden fick man inte ifrågasätta Gud för Kungen fick ju sin makt genom Gud. I dag får man inte kritisera Lönearbetet för Kapitalisten får ju sin makt genom Lönearbetet.

Vi lever i ett samhällssystem som prioriterar mänsklig aktivitet. Ju större mänsklig aktivitet desto större ekonomi. På bekostnad av ekologin. Vi måste vända på det; vi ska göra så lite som möjligt. Endast så kan vi ”rädda klimatet”. Men det är politiskt ogörligt. Från vänster till höger gäller Arbetslinjen in absurdum. Inte ens den s.k. miljörörelsen argumenterar för ”avindustrialisering”. Det är därför som miljön/klimatet bara blir sämre å sämre. Därför som fler å fler arter dör ut. Vi vill inte stoppa det, vi tänker jobba oss till döds. Tragiskt men sant.

Men att kritisera konsumtionen utan att ens nämna produktionen är intellektuellt undermåligt.

Om all produktion avstannade i morgon skulle vi kunna fortsätta konsumera prylar utan nämnbar fortsatt inverkan på klimatet.

Om all konsumtion avstannade i morgon, men med fortsatt rådande arbetslinje, skulle vi fortsätta skapa totalt meningslösa jobb på vägen till en gigantisk klimatkollaps.