Radar

FN: Vi måste minska vår konsumtion för att rädda klimatet

Anders Wijkman på en gångväg i ett vintrigt Humlegården, Stockholm.

Att leva på som vanligt men med grön teknik räcker inte för att klara klimat- och miljömål, utan den rika världen måste även minska sin konsumtion. Det är slutsatsen i en ännu inte publicerad FN-rapport.

En utbredd förhoppning om bibehållen livsstil – men med elbil och solceller på hustaket – slås i spillror av en ny rapport från FN:s resurspanel, som Ekot tagit del av. 

– Om vi fortsätter som hittills kommer vi att spränga alla ramar, inte minst i de rika länderna, säger Anders Wijkman, som är en av rapportens experter till radioprogrammet.

I rapporten konstateras även att utvinningen av naturresurser har ökat med nästan 400 procent sedan 1970, och väntas öka med ytterligare 60 procent fram till år 2060, enligt SR.

Vad som nu krävs är att politiker visar handlingskraft, slår Anders Wijkman fast. Han har själv tidigare varit ledamot i riksdagen och Europaparlamentet för Moderaterna och Kristdemokraterna.

– Incitamenten i dag är inte sådana att de premierar klok konsumtion, utan de premierar faktiskt att vi ska köpa mer hela tiden. Och det går inte, så vi måste in med skatter och avgifter som styr konsumtionen åt rätt håll, säger han till Ekot.

Minskad konsumtion är en känslig fråga, enligt Wijkman. 

– Människor vill inte få några pekpinnar om vad de ska köpa eller inte. Men det är på något sätt hål i huvudet att vi urholkar planetens förmåga att försörja oss på lång sikt genom att inte styra in konsumtionen på ett klokt sätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV