Radar

Malmö, Borås och Sollefteå håller lokala rådslag om klimatet

Hur går man tillväga för att få fler att välja cykeln är ett exempel på fråga som ett lokalt rådslag om klimatet skulle kunna behandla.

För att ställa om samhället krävs att människor känner delaktighet och är engagerade på lokal nivå. Det är utgångspunkten till att föreningen Klimatriksdagen utvecklar lokala rådslag tillsammans med tre svenska kommuner.

– Vi tror att klimatrådslag kan vara en viktig väg framåt i en polariserad debatt om klimatet. Människor vet att vi har ett problem som vi behöver lösa tillsammans, säger Torbjörn Vennström, ordförande i Klimatriksdagen i ett pressmeddelande.

Det är den ideella föreningen Klimatriksdagen som har tagit initiativ till de lokala klimatrådslagen, som ska äga rum under 2024 i Malmö, Borås och Sollefteå. Tanken är att de ska fungera som en mötesplats för invånare och representanter för organisationer, företag och kommuner. De ska tillsammans arbeta fram lokalt anpassade förslag för en effektiv och socialt förankrad omställning. 

Syftet är att ge invånarna mer utrymme i den lokala klimatpolitiken, för att påverka och stärka den. 

– Klimatet berör oss alla och vi är övertygade om vi vinner på att involvera kommuninvånarna i klimatpolitiken, säger Linnea Kläth (MP), gruppledare och ordförande för Klimatrådet i Borås Stad.

Så funkar det

Rådslagen kommer att bestå av omkring 40 kommuninvånare som ska spegla befolkningen i kommunen. De kommer att representera det lokala civilsamhället, företag, politiken eller bara sig själva som lokalbor. Deltagarna får utbildning i klimatkunskap, i första hand genom att sakkunniga håller föreläsningar. Efter utbildningen möts deltagarna i ett rådslag då de tillsammans arbetar fram förslag för att begränsa klimatförändringarna lokalt. 

Förslagen ska därefter behandlas av politiken. Tanken är, enligt Klimatriksdagen, att förelagen ska leda till politiska beslut.

– Vi hoppas att klimatrådslagen kan leda till förståelse och samarbete, och även kreativa förslag på lösningar, säger Birgitta Häggkvist (VI), kommunalråd i Sollefteå kommun. 

– Klimatfrågan kräver samarbete. Att lyssna på invånarna är en självklar del av arbetet, säger Sofia Hedén (S), kommunalråd med ansvar för miljö och service i Malmö stad.

Inledningsvis håller tre kommuner lokala rådslag om klimatet: Sollefteå, Borås och Malmö. Foto/grafik: Klimatriksdagen

Ringar på vattnet

Klimatrådslagen kommer att äga rum i Sollefteå i maj, i Malmö i september/oktober och i Borås i november.

Att det inledningsvis bara är tre kommuner som genomför rådslag beror på att Klimatriksdagen har fått finansiering från Postkodlotteriet som räcker till ett pilotprojekt av den omfattningen. Pengarna finasierar två halvtidsanställda projektsamordnare, regionala koordinatörer på de utvalda orterna samt lokaler, resor och annat praktiskt. Därtill engagerar sig medlemmar från Klimatriksdagen och deltagarna i rådslagen ideellt.

Förhoppningen från Klimatriksdagens sida är att de tre inledande rådslagen ska ge upphov till lärdomar som kan användas för att genomföra klimatrådslag i flera kommuner framöver. 

Klimatriksdagen

Klimatriksdagen är en ideell och partipolitiskt oberoende förening som arbetar med att lyfta klimatfrågan till en framträdande politisk roll i samtiden.

Föreningen har under tre år (2014, 2018 och 2022) träffats i formen av en klimatriksdag och röstat fram förslag på klimatåtgärder som därefter lämnats till Sveriges riksdag. 

Källa: Klimatriksdagen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV