Radar

Civilsamhället håller rådslag för rättvis klimatomställning

Allians för rättvis klimatomställning består av civilsamhällesorganisationer från miljörörelsen, fredsrörelsen, feminismen samt fackförbund, med flera.

6 maj håller Allians för rättvis klimatomställning rådslag i Stockholm, där civilsamhällets organisationer mobiliserar för att påverka politikerna.
     – Förhoppningen är att det kan leda till att vi får regeringen att ta steg framåt istället för som just nu, när de backar, säger Ola Palmgren på Handelsanställdas förbund.

I en tid då forskare och aktivister kräver att politikerna växlar upp klimatarbetet har flera partier sänkt sina ambitioner. Det konstaterade Allians för rättvis klimatomställning (ARK) efter en enkätundersökning med riksdagspartierna i höstas. ARK bildades under fjolåret, är partipolitisk obunden och består av en rad organisationer ur civilsamhället (se faktaruta) som delar övertygelsen att regering och riksdag omgående måste inleda arbetet för en rättvis klimatomställning. Ett av fackförbunden som ingår i ARK är Handels, där Ola Palmgren är utredare som arbetar med klimat och miljö.

– Vi efterfrågar en klimatomställning som måste gå snabbt och ske på ett sätt som innebär att de som har det tuffast och har minst resurser att ställa om kan göra det utan att få sänkt levnadsstandard. Vi vill fördela de möjligheter och kostnader som kommer med klimatomställningen på ett rättvist sätt, säger han.

På lördag 6 maj håller ARK ett rådslag i Immanuelskyrkan i Stockholm. Temat är hur organisationerna kan bidra till att öka takten i omställningen, och siktet är inställt på att påverka regeringens arbete med den klimatpolitiska handlingsplanen som ska presenteras till hösten. Ett dokument som ska styra klimatpolitiken under mandatperioden.

– Vi samlas för att diskutera vilka frågor som är viktiga att prioritera, för att påverka regeringens arbete med handlingsplanen. Poängen är också att visa att det finns en stor bredd av organisationer som står bakom att vi behöver en snabbare omställning, säger Ola Palmgren.

I höstas riktade ARK krav på snabbare och rättvis klimatomställning mot riksdag och regering, i en appell och en debattartikel.

Har ni fått någon respons från politiskt håll?

– Jag skulle säga att det varit väldigt lite respons överhuvudtaget i klimatpolitiken, det är beklagligt. Men regeringen har sagt att den kommer att styras av handlingsplanen och att de vill ha dialog med civilsamhället – då tror vi på det.

Högaktuellt samtal

Ett annat syfte med ARK:s rådslag är att inleda fler samtal om rättvis omställning inom de egna organisationerna. Ett samtal som är högaktuellt inom Handels idag, berättar Ola Palmgren.

– Det är en viktig fråga för många av våra medlemmar. För oss som fackförbund handlar det om att ha inflytande över arbetsmarknaden, att omställningen sker med hänsyn till arbetstagares villkor. Att man har inflytande och har rätt till kompetensutveckling genom processen, säger han.

Kompetensutveckling kan handla om att öka kunskaperna inom exempelvis sömnad för att kunna utföra reparationer, kompetens som är bristvara i dag, berättar Ola Palmgren.

– Vi behöver gå från att sälja nyproducerade varor till mer cirkulär handel, med uthyrning, secondhand, reparationer och remake. Det ställer helt andra krav på hantverkskunskaper än vi ser i dagens handel. Vi ser ett enormt behov av kompetensutveckling för att omställningen ens ska vara möjlig.
Anmälan till rådslaget är öppen till och med 4 maj.

Läs även: Klimatpolitiska rådet: ”Sverige har tappat styrfarten”

Vilka är civilsamhällets organisationer?

Civilsamhället utgörs av enskilda människor, grupper och organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen, till exempel kvinnors, barns och minoritetsgruppers rättigheter eller klimat- och miljöfrågor.

Allians för rättvis klimatomställning (ARK) består av en bred skara organisationer, däribland Amnesty, Cykelfrämjandet, Fältbiologerna, Greenpeace, Hyresgästföreningen, Klimataktion, Kvinnor för fred, MÄN, Sametinget och Vårdförbundet. Samtliga medlemmar går att hitta här.

Källa: ARK och Sida

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV