Radar

Du kan visst köpa begagnade leksaker – men ha koll på detta

Byggsatser i Lego är vanligt på andrahandsmarknaden.

”Begagnade leksaker bör undvikas”, var rubriken på en text från TT som publicerades i många svenska tidningar i veckan. Betyder det att den ärvda tågbanan i trä nu måste bort från ditt barns närhet? Läs den här texten om du vill veta vad Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket egentligen flaggar rött för.

Att leksaker kan vara farliga har nog få småbarnsföräldrar missat. Många känner även till att ålder inte bara är ett nummer, utan att ämnen i leksaker som förr var tillåtna i dag är förbjudna på grund av att de innehåller farliga kemikalier.

2013 skärptes nämligen lagen kring vad leksaker får innehålla vilket gör att leksaker från de senaste tio åren överlag är säkrare än de äldre.

Betyder det att vi bör slänga bort alla äldre leksaker?

Avråder myndigheterna från att ge barn begagnade leksaker?

Nej. I pressmeddelandet från myndigheterna står följande att läsa:

”Att sälja och köpa begagnade leksaker är en viktig del i ett cirkulärt och hållbart samhälle. Men det finns vissa som behöver rensas bort.”

Vad är det då vi ska se upp med?

Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket nämner exempelvis osäkra batteriluckor, skadade sladdar och farliga kemikalier.

– Vår rekommendation är att inte köpa, sälja eller ge bort begagnade mjuka plastleksaker som till exempel dockor och badankor, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Orsaken är att mjukplasten kan innehålla hormonstörande ämnen.

Gamla mjuka plastleksaker som badankor kan innehålla hormonstörande ämnen. Foto: S Tsuchiya/Unsplash

Bra att komma ihåg kan vara att de skärpta reglerna gäller inom EU. Skulle du köpa leksaker med ursprung i andra länder – titta efter CE-märkningen, som betyder att leksakerna är tillverkade med hänsyn till de regler som gäller i EU. Som Landets Fria tidigare rapporterat om har granskningar visat på stora säkerhetsbrister hos importerade leksaker.

Kemikalieinspektionen har tillsammans med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket sammanställt vad den som säljer begagnade leksaker ska tänka på. Den går bra att läsa även som köpare.

Checklista för begagnade leksaker


Sälj inte trasiga leksaker. Kläm, känn och dra för att se att inga delar lossnar eller att sömmar går sönder så att innehållet kan komma ut. Små delar som lossnar kan innebära risk för att barn kvävs om de sväljer dem.

• Rensa bort gamla leksaker som är av mjuk plast, luktar starkt eller är klibbiga och feta. De kan innehålla hormonstörande ämnen. År 2013 kom strängare regler för vilka kemiska ämnen leksaker inte får innehålla och i nytillverkade leksaker är fler alltså förbjudna. Riskerna är mindre i gamla leksaker av trä och hårdplast.

Sälj inte leksaker som har långa band eller starka magneter. Barn kan få band runt halsen och kvävas. Om barn sväljer flera starka magneter som dras till varandra kan barnet få allvarliga tarmskador som kan leda till döden.

Kolla att batteriluckan är svår för barn att öppna, till exempel genom att den har en skruv. Om barnet pillar upp luckan och sväljer ett knappcellsbatteri så kan det snabbt ge så allvarliga frätskador i barnets mage och tarm att det kan dö.

• Om leksaken drivs av el, eller behöver laddas, är det bra att se över så att sladd och utsidan på leksaken är hela och utan skador. Se även till att stiften i stickproppen inte är sneda eller går att vicka på. Laddaren/transformatorn ska vara i original eller motsvarande med rätt ström, spänning (max 24 volt) och kontakt. Stickproppen ska vara tillverkad för vårt svenska elnät och eluttag.

• När du säljer en leksak som behöver el är det viktigt att den fungerar som den ska. Blir den onormalt varm eller beter sig annorlunda måste du kassera den.

Källa: Elsäkerhetsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV