Radar

Forskare: Återvunnen plast varken säker eller cirkulär

Återvunnen plast innehåller hundratals giftiga kemikalier från bland annat läkemedel och bekämpningsmedel, och är olämplig för de flesta ändamål. Larmet kommer från forskare på bland annat Göteborgs universitet som har undersökt återvunnen plast från 13 länder.

Över 13 000 kemikalier används i plast, och en fjärdedel klassificeras som farliga. Det finns få regler om kemikalier i plast, och internationell handel för frågan om återvunnen plast mer komplicerad.

Plasten som undersöktes i studien kom från återvinningsanläggningar i Afrika, Sydamerika, Asien och Östeuropa. När forskarna analyserade den hittade de hundratals giftiga kemikalier, däribland läkemedel, industrikemikalier och mycket giftiga bekämpingsmedel.

Deras slutsats är att ingen plast kan anses säker eller cirkulär eftersom giftiga kemikalier används för att tillverka all plast. Plast absorberar även andra kemikalier under användningen.

– Plaståtervinning har utpekats som en lösning på plastföroreningskrisen, men giftiga kemikalier i plast försvårar återanvändning, avfallshantering och återvinning, säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet i ett uttalande.

Forskarna menar att ingen plastkemikalie kan kassas som säker, och skriver i tidskriften Science att de farliga kemikalierna innebär risker för konsumenter, återvinningsarbetare och miljön:

”Innan återvinning kan bidra till att tackla plastföroreningskrisen måste plastindustrin begränsa farliga kemikalier.”

– Vi måste snabbt fasa ut plastkemikalier som kan skada människors hälsa och miljön, säger Bethanie Carney Almroth.

Plast i Sverige

• Plastanvändningen och mängden plastavfall har ökat de senaste tio åren. 2020 använde varje invånare mer 30 kilo mer plast per år än 2010.
• Största delen av plastavfallet, 87 procent, går till energiåtervinning eller bränsle inom industrin.
• Endast ungefär 10 procent materialåtervinns och blir ny plast. Resten eldas upp och orsakar 6 procent av Sveriges koldioxidutsläpp.
• I färdplanen för Fossilfritt Sverige lovar uppvärmningsbranschen att vara klimatpositiv från och med år 2045, men det saknas mål för plastförbränning till år 2030.
• Pantflaskor i plast och delar av förpackningsplasten är några kategorier som materialåtervinns, totalt materialåtervinns upp till 34 procent av dessa.
• I genomsnitt är bara 50 procent av plasten i en ny petflaska gjord av återvunnet material. Resten består av ny plast tillverkad av olja och fossilgas.
Källa: Naturvårdsverket, Fossilfritt Sverige och Returpack