Energi-temp

Fixa bostad åt vildbina som inte trivs på hotell

Svartpälsbiet är nära hotat enligt Rödlistan 2020.

Insektshotell har blivit ett populärt sätt att hjälpa bin och andra hotade småkryp att skaffa bostad, men två av tre vilda bin föredrar att bo nedgrävda i marken. Så här kan du som har trädgård hjälpa dem.

Vilda bin är viktiga pollinatörer av fruktträd och bärbuskar, och en stor andel är hotade. Om du vill hjälpa hotade vilda bin finns livsmiljöer som passar fler än bihotellet. Två av tre vildbin lever nämligen inte i hål i träd, utan i marken. De gräver gångar som avslutas i en sorts barnkammare där de lägger sina ägg. 

Bina är hotade på grund av det storskaliga skogs- och jordbruket, som medfört att de sandmiljöer de behöver för sina bobyggen växer igen, planteras eller försvinner på grund av att betesmarken minskar. Naturtypen hör till de med sämst status i Sverige i dag.

Har du en trädgård kan du hjälpa bina att skapa lämpliga sandhögar, som även passar många steklar och skalbaggar. Se till att det finns blommande växter i sanden så kan även fjärilar hitta dit, och vildbina får mat. Exempel på lämpliga arter finns nedan.

Folkbildningsprojektet Rikare trädgård, som arbetar för mer biologisk mångfald inom fritidsodlingen, som Landets Fria Tidning skrivit om tidigare har skapat en guide till hur du gör.

Backtimjan trivs i sandig jord
Backtimjan trivs i sandig jord. Foto: Erik Hansson

Läs även: Landskapsarkitekter vädjar: Låt gräsklipparen stå!

Tio växter som kan planteras i sandiga miljöer

• Backtimjan (låg)
• Gråfibbla (låg)
• Getväppling (låg)
• Kattfot (låg)
• Lavendel (mellan)
• Blåmunkar (mellan)
• Smällglim (mellan)
• Åkervädd (hög)
• Väddklint (hög)
• Tjärblomster (hög)

Källa: Rikare trädgård

Gör så här

• Välj en vindskyddad plats som får mycket sol och som har mager mark om möjligt.

• Om du redan har en sandig jord – skrapa bort en del av gräsmattan och blottlägg jorden så kommer vildbina åt att gräva lättare.

• Om du inte har sandig jord kan du gräva bort en bit av gräsmattan, lägga kartong i botten för att hindra växtligheten och sedan hälla ut sand på kartongen.

• Häll gärna ut ungefär en kubikmeter sand, men även mindre mängd kan göra nytta. Helst minst 0,5 meter hög och någon meter bred. Vanlig sandlådesand fungerar, men du kan även lägga i lite stenar i den för att skapa variation.

• Gör en lutning åt söder för maximal värme.

• Packa sanden något med en spade och skapa gärna både branta kanter och svag lutning för ytterligare variation åt bina.

• Det gör inget om sandhögen binds ihop lite med växtlighet. Se förslag på lämpliga växter nedan. Låt den inte växa igen helt.

Källa: Rikare trädgård

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV