Radar

Landskapsarkitekter vädjar: Låt gräsklipparen stå!

Nu i april börjar de första maskrosorna blomma i våra gräsmattor. Låt dem stå kvar  – som matbord för bin, vädjar åtta forskare och landskapsarkitekter som manar till vildare trädgårdar.

Den kortklippta gräsmattan blev ett ideal för rika på 1600-talet – ingen annan skulle upplåta mark åt något så oproduktivt. Nu är tiden kommen för ett nytt ideal för gräsmattan, menar forskarna och sjunger den vilda trädgårdens lov på DN debatt:

”Vår förhoppning är att normen om den kortklippta gräsmattan och allt vad den står för förpassas till dåtiden. Vi hoppas att en lummig trädgård fylld av växter inom kort kommer att vara idealet och den kortklippta gräsmattan betraktas på samma sätt som de vitpudrade perukerna – förlegad och passé”, skriver de.

Sveriges 2,6 miljoner trädgårdsägare kan göra en viktig insats för bin, humlor, fjärilar, småfåglar, insekter, grodor och kräldjur, skriver debattörerna. Biologisk mångfald fungerar dessutom som en ”krockkudde mot klimatförändringar” genom att rik växtlighet bättre kan hantera skyfall och skugga vid värmeböljor. Forskarna rekommenderar att trädgårdsägare låter 30 procent av trädgården täckas av trädkronor enligt principen 3-30-300, som Landets fria tidning tidigare skrivit om

Läs också: Ängar och dammar i ny folkrörelse

Hanna Westerlund

8 tips för ökad biologisk mångfald i trädgården

1. Trotsa normen om den kortklippta gräsmattan. Så in ängsblommor eller ersätt delar av gräsmattan med andra växter. 

2. Plantera träd – och bevara gamla träd och buskar. De är ovärderliga för biologisk mångfald. Utgå från dem när du planerar din trädgård.

3. Ha alltid något som blommar, från vår till höst. Det hjälper pollinerare med mat.

4. Död ved gynnar tusentals arter. Använd till exempel som rabattkant, bygg kompost av grenar eller insynsskydd av vedklabbar.

5. Vatten i trädgården är positivt, exempelvis ett fågelbad.

6. Ljussätt inte trädgården eftersom nattlig belysning påverkar djur- och växtlivet negativt.

7. Låt trädgården vara lite vild. Låt löv, kvistar och vissna växter multna i rabatter eller kompostera dem och återför på så sätt näring till jorden. Rishögar är dessutom bra boplatser till igelkottar och andra djur.

8. Saknar du markyta, bygg på höjden med klätterväxter eller anlägg tak­planteringar.

Källa: DN Debatt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV