Radar

Ängar och dammar i trädgårdar ny folkrörelse

Igelkotten klassades som nära hotad på Artdatabankens rödlista 2020.

Över 213 000 kvadratmeter gräsmattor, grusgångar eller asfalt byttes mot ängar, dammar och rabatter för pollinatörer 2022. Folkbildningsprojektet Rikare trädgårds uppmaning till privatpersoner att gynna biologisk mångfald har väckt stort intresse.

Sveriges trädgårdar bildar sammanlagt en yta på ungefär 320 000 hektar, vilket motsvarar hela Blekinge. Ungefär hälften av denna yta består av gräsmattor, med begränsad biologisk mångfald. Potentialen i trädgårdarna är alltså stor, enligt folkbildningsprojektet Rikare trädgård som tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet uppmanat privatpersoner med trädgård, kolonilott eller balkong att göra insatser för att skapa rikare livsmiljöer för djur och växter.

Läs även: Härma naturen och skapa egen jordfabrik

Responsen under 2022 blev långt över förväntan, enligt projektledare Erik Hansson.

– Det pågår något av en folkrörelse för att skapa rikare trädgårdar. Det har varit fantastiskt att ta del av alla rapporter om stora och små insatser. Inte minst för att det gör en faktisk skillnad i det svenska landskapet, säger han i ett uttalande.

Inom kampanjen ombads privatpersoner att rapportera in hur många kvadratmeter som omvandlats för att hjälpa den biologiska mångfalden. Genomsnittsrapportören gjorde fyra olika åtgärder i sin trädgård. Det rörde sig bland annat om blomrabatter åt pollinatörer på balkonger och uteplatser, trädplantering, anlagda ängar och dammar samt insektshotell och rishögar. Den totala omvandlade ytan var över 213 000 kvadratmeter stor.

– Det blir ett lyft för trädgården samtidigt som det gynnar landets så viktiga pollinatörer. Det kan även vara en möjlighet till fristad för djuren som hjälper oss med att hålla efter bladlöss och sniglar i trädgården, som till exempel guldögonsländor och jordlöpare, säger Niklas Apelqvist, entomolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

Blommande växter, gamla trädstammar och dammar kan hjälpa djur- och växtliv i trädgården på traven
Blommande växter, gamla trädstammar och dammar kan hjälpa djur- och växtliv i trädgården på traven. Foto: Erik Hansson

Kampanjen Ett rikare Sverige kommer att fortsätta under 2023. Mia Ehn, botaniker vid Naturhistoriska riksmuseet lyfter att mindre trädgårdsarbete kan förbättra trädgårdens biologiska mångfald.

– Att låta bli att klippa gräsmattan och låta den blomma eller att inte städa undan alla löv- och rishögar och låta dem bli fristäder för till exempel insekter kan verkligen göra skillnad, säger hon.

Några sätt att förbättra trädgårdens biologiska mångfald

• Låt delar av gräsmattan gå i blom och klipp dessa delar enbart i slutet av sommaren varje år. Ta bort klippet så har du påbörjat en liten äng.

• Lägg grenar och ris i en rishög i ett oanvänt hörn av trädgården för att gynna fåglar, insekter, svampar och mossor.

• Låt dina växter stå kvar och vissna under vintern. Ihåliga stjälkar och andra skrymslen på växterna fungerar som skydd och bostäder åt insekter och fåglar äter gärna frön.

• Gräv en liten damm, antingen med dammduk eller en balja. Det gynnar exempelvis groddjur och trollsländor och fåglar kommer för att bada och dricka.

• Bygg ett stort insektshotell med mängder av borrade, djupa hål med 2-10 mm bredd. Odla kryddor runt omkring för att ge bina både mat och bostad.

Källa: Rikare trädgård

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV