Radar

Ny lag om strandskydd stoppas i riksdagen

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll får inte igenom propositionen om ändrade regler för strandskydd.

Regeringen, Miljöpartiet och Centerpartiet går på grund i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Utskottet stoppar propositionen om ändrade strandskyddsregler som de tre förhandlat fram.

Därmed kommer klimat- och miljöminister Annika Strandhälls förhoppningar om att riksdagen skulle säga ja på skam. Det förutspådde hon i mars, efter att regeringen hade gjort några justeringar i det ursprungliga förslaget för att göra det lättare att få igenom propositionen.

Det ursprungliga förslaget var resultatet av en förhandling mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet för att Centerpartiet skulle släppa fram Magdalena Andersson som ny statsminister.

Olika motiv

Syftet var att lätta upp reglerna för att göra det lättare att bygga vid sjöar och vattendrag ute i landet, utanför tätbebyggda områden. Miljöpartiet ville å sin sida skärpa strandskyddet i områden där trycket att bygga är hårt.

En majoritet i utskottet stoppar nu propositionen. Fyra partier har yrkat avslag på den, däribland Vänsterpartiet. Men Vänsterpartiet gör det för att partiet anser att förslagen kommer att försämra allmänhetens tillgång till stränder och äventyra klimatmålen.

Blir svårare

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna avslår för att de anser att förslagen tvärtom kan försvåra att bygga vid vatten. Liberalerna vill avslå delar av propositionen.

De nya reglerna var tänkta att träda i kraft i sommar. Så blir det inte om riksdagens kammare följer utskottet och röstar nej till propositionen.
Utskottet har inga alternativa förslag. Det innebär att nuvarande regler fortsätter att gälla.

Läs mer:

Strandskyddet på väg att försvagas

Enklare att bygga strandnära – på vissa håll

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV