Radar

Kvinnliga flyktingar riskerar trafficking

Vid Polens gräns till Ukraina patrullerar tidigare soldater från franska främlingsarmén ideellt och håller utkik efter människosmugglare.

Kvinnor och barn som flyr Ukraina riskerar trafficking och sexhandel. Nu uppmanar organisationen Kvinna till Kvinna alla relevanta aktörer att uppmärksamma riskerna.

Den kaotiska situationen vid gränsen ökar risken för att kvinnor och flickor blir föremål för människohandel. Detta varnade FN-organet IOM (International Organiation for Migration) för under invasionens andra vecka.

På tisdagen hade tre miljoner människor flytt kriget i Ukraina, och 90 till 95 procent av de flyende är kvinnor, barn och gamla.

Enligt organisationen Kvinna till Kvinna riskerar dessa utsatta grupper i högre grad att sakna pengar – och kan då bli utnyttjade på olika vis, till exempel genom trafficking och sexhandel.

“Kvinnor på flykt kan också utsättas för mer våld och sexuellt våld när de ses som att de inte har män som ”skyddar” dem.”, säger organisationen i ett pressmeddelande.

Ideella aktörer känner till problematiken

Även i privata grupper har fenomenet uppmärksammats och i Christel Prinséns facebookgrupp som Landets fria tidning tidigare har rapporterat om, vidtas nu åtgärder för att undvika dessa grupper.

– Jag jobbar febrilt i bakgrunden med ett system där man istället kan registrera sitt boende. Anledningen att det tar lite tid är att säkerheten av systemet är av högsta vikt. Trafficking pågår och vi måste med alla medel undvika detta, säger Christel Prinsén i ett meddelande till gruppen.

Läs mer hur barn är utsatta i konflikten

Fakta:

– Var femte kvinna som antingen är på flykt eller lever som internflykting – utsätts för sexuellt våld enligt FN:s flyktingkommissariat, UNHCR.
– Antalet flyktingar förväntas fördubblas till fyra miljoner enligt EU:s nuvarande uppskattningar. “En av de största flyktingströmmarna globalt hittills det här århundradet.”, rapporterar organisationen Kvinna till Kvinna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV