Radar

Tusentals barn riskerar separeras från familjen

Barn som bor på institutioner befinner sig i en mycket utsatt situation.

Rädda Barnen varnar för farorna som hotar många barnhemsbarn i Ukraina. En del kan lämnas kvar när anhöriga flyr, andra riskerar att bli offer för trafficking.

Ukraina är ett av de länder i Europa som har flest barn boende på barnhem eller institutioner. Runt 100 000 ukrainska barn bor på barnhem eller andra typer av institutioner. Vissa av barnen är föräldralösa, medan andra har sina föräldrar eller andra släktingar kvar i livet.

Gemensamt för barnen är att de befinner sig i en mycket utsatt situation just nu. Barn med funktionshinder riskerar helt enkelt att lämnas kvar när deras anhöriga flyr kriget.

– De här barnen riskerar också att bli separerade från sina föräldrar under själva flykten. Barnen kan också evakueras utan att anhöriga får veta vart, säger Rädda Barnens internationella chef Cecilia Chatterjee-Martinsen till TT.

Skickas iväg ensamma

Redan nu är situationen på många barnhem och institutioner svår. Det saknas bland annat mat, mediciner, el och ibland även vatten. I takt med att kriget intensifieras kommer sannolikt vården och omsorgen om barnen att försämras ännu mer.

Vid en eventuell attack mot en institution varnar Rädda Barnen för att barnhemsbarnen kan bli lämnade ensamma, utan möjlighet att söka skydd.

– Vi ser också att det kommer allt fler ensamkommande barn till gränsen. En del har kommit bort från sina föräldrar. Det finns också barn som har skickats i väg ensamma med ett telefonnummer till en släkting i fickan, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Barn i krig utnyttjas ofta

Hon menar att det är viktigt att de ensamkommande barnen registreras för sin egen säkerhets skull.

– Det finns alltid en risk att barn i utsatta situationer kan bli offer för trafficking.

Cecilia Chatterjee-Martinsen har ännu inte fått några konkreta bevis för att det förekommer trafficking med barn från Ukraina men säger samtidigt att barn i krig rent generellt löper en större risk för att utsättas för våld och bli utnyttjande.

Läs mer om hur kvinnor riskerar att hamna i trafficking

Fakta: Barnhemsbarn i Ukraina

Av Ukrainas 7,5 miljoner barn bor runt 100 000, eller 1,3 procent, på barnhem eller andra institutioner.
Hittills har cirka 2,5 miljoner ukrainare flytt landet och av dem är cirka hälften barn.
Rädda Barnen arbetar vid gränsövergångar och på mottagningscenter i bland annat Polen och Rumänien.
Syftet är bland annat att skapa spårningssystem för att förhindra att barn och föräldrar skiljs åt.
I februari attackerades ett hem för föräldralösa barn i staden Ochtyrka. En sjuårig flicka dog i anfallet.
Källa: Rädda Barnen