Radar

Sveaskog anmäls för brott mot urfolk

Avverkningsområde i Muonio sameby.

Greenpeace har anmält Sveaskog till FCS International för brott mot urfolks rättigheter.  – Vi anser att Sveaskog bryter mot FSC när de inte låter Muonio sameby själva få definiera sig och sin status som urfolk, säger Karolina Carlsson, talesperson för Greenpeace.

FSC är en internationell organisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Sveaskog, statens skogsbolag, är FSC-certifierade och därmed skyldiga att följa FSC:s principer, vilket de inte gör enligt Greenpeace.

Anmälan rör Muonio samebys unika kontext, som LFT tidigare rapporterat om. Muonio sameby är en skogssameby som sedan 1930-talet enligt svensk lagstiftning kategoriseras som en koncessionssameby. En juridiskt felkategorisering anser de själva och övriga samiska samhället.

FSC finns på internationell och nationell nivå. FSC International har ett ramverk för alla skogsbruksstandarder i världen, men varje enskild nation tar även fram en nationell standard. I Sverige har man tagit fram en standard med kriterier som är anpassade till svenska förhållanden.

– I den svenska standarden gör vi skillnad mellan koncessionsamebyar och fjäll- och skogssamebyarna, förklarar Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig på FSC Sverige.

FSC:s princip tre rör urfolks rättigheter, men i och med att man gör skillnad mellan koncessionsamebyar och fjäll- och skogssamebyarna i Sverige, så hamnar Muonio sameby under princip fyra som handlar om lokalsamhället.

Det innebär att koncessionssamebyar har möjlighet till samråd på viktiga platser, men inte samma möjlighet till samplaneringsprocess som skogs- och fjällsamebyarna.

Inte rätt till samplaneringsprocess

Samplaneringsprocessen, som är en svensk omtolkning av en del i Urfolksdeklarationen, är en avancerad form av samråd som innebär att skogsbolag och samebyn har en närmare dialog och försöker enas om en skogskötsel som kan fungera för bägge parter.

– Man delar information, träffas varje år och försöker komma fram till något gemensamt, säger Henrik von Stedingk.

För Muonio sameby har rätten till samplaneringsprocess gått förlorad så länge deras juridiska status som koncessionssameby kvarstår. 

En väg runt

Trots den gamla felkategoriseringen har Sveaskog i decennier förhållit sig till Muonio sameby som en skogssameby, men det förhållningssättet ändrades abrupt för fyra år sedan, vilket är anledningen till att Greenpeace nu har valt att anmäla Sveaskog till FSC International för att bryta mot FSC:s principer om urfolk, trots att koncessionsbyar inte går under den principen enligt svensk standard.

Enligt Karolina Carlsson, talesperson på Greenpeace, är anmälan till FSC International en väg att komma runt felkategoriseringen av Muonio sameby och trycka på det faktum att Sveaskog inte låter Muonio sameby själva få identifiera sig.

– Vi anser att Sveaskog bryter mot FSC när de inte låter Muonio sameby själva få definiera sig och sin status som urfolk, säger Karolina Carlsson, som menar att en central grundbult i vem som är urfolk handlar om självidentifikation, både på individ- och gruppnivå.

I anmälan hänvisar Greenpeace till FSC:s regler som slår fast att det är urfolken själva som avgör om de är urfolk, oavsett vilken juridisk status gruppen har, skriver Greenpeace i ett pressmeddelande.

Greenpeace har fått en bekräftelse på att anmälan kommit in till FSC International, men får inte uttala sig mer specifikt om anmälan.

Stort och viktigt klagomål

Eva Mattsson, Kvalitets- och certifieringsansvarig på FSC Sverige, förklarar att FSC ska förhålla sig neutrala, därför bedömer inte FSC klagomål utan det är fristående bolag som hanterar sådana ärenden.

Men enligt Eva Mattson är det här ett stort och viktigt klagomål, från en stor och viktig organisation, vilket kan innebära att FSC International väljer att hantera ärendet annorlunda.

Hur FSC International väljer att gå vidare med anmälan kommer klarna under veckan, tror Eva Mattson.

Skrivelse till näringsdepartementet

För att komma till bukt med felkatgoriseringen och dess konsekvenser skickade Sametinget en skrivelse till Näringsdepartementet den 23 juni 2021. I skrivelsen kräver man att Muonio samebys juridiska benämning korrigeras till Skogssameby.

Enligt Isabella Löb, departementssekreterare på näringsdepartementet, hanteras skrivelsen i regeringskansliet, men när skrivelsen kommer besvaras går inte att säga.

– Skrivelsen bereds i regeringskansliet, men det finna inga andra allmänna handlingar i dagsläget, säger Isabella Löb.

Karoline Montero Araya

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV