Radar

Sveaskog anmäls för brott mot urfolk

Avverkningsområde i Muonio sameby.

Greenpeace har anmält Sveaskog till FCS International för brott mot urfolks rättigheter.  – Vi anser att Sveaskog bryter mot FSC när de inte låter Muonio sameby själva få definiera sig och sin status som urfolk, säger Karolina Carlsson, talesperson för Greenpeace.

FSC är en internationell organisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Sveaskog, statens skogsbolag, är FSC-certifierade och därmed skyldiga att följa FSC:s principer, vilket de inte gör enligt Greenpeace.

Anmälan rör Muonio samebys unika kontext, som LFT tidigare rapporterat om. Muonio sameby är en skogssameby som sedan 1930-talet enligt svensk lagstiftning kategoriseras som en koncessionssameby. En juridiskt felkategorisering anser de själva och övriga samiska samhället.

FSC finns på internationell och nationell nivå. FSC International har ett ramverk för alla skogsbruksstandarder i världen, men varje enskild nation tar även fram en nationell standard. I Sverige har man tagit fram en standard med kriterier som är anpassade till svenska förhållanden.

– I den svenska standarden gör vi skillnad mellan koncessionsamebyar och fjäll- och skogssamebyarna, förklarar Henrik von Stedingk, Skogs- och standardansvarig på FSC Sverige.

FSC:s princip tre rör urfolks rättigheter, men i och med att man gör skillnad mellan koncessionsamebyar och fjäll- och skogssamebyarna i Sverige, så hamnar Muonio sameby under princip fyra som handlar om lokalsamhället.

Det innebär att koncessionssamebyar har möjlighet till samråd på viktiga platser, men inte samma möjlighet till samplaneringsprocess som skogs- och fjällsamebyarna.

Inte rätt till samplaneringsprocess

Samplaneringsprocessen, som är en svensk omtolkning av en del i Urfolksdeklarationen, är en avancerad form av samråd som innebär att skogsbolag och samebyn har en närmare dialog och försöker enas om en skogskötsel som kan fungera för bägge parter.

– Man delar information, träffas varje år och försöker komma fram till något gemensamt, säger Henrik von Stedingk.

För Muonio sameby har rätten till samplaneringsprocess gått förlorad så länge deras juridiska status som koncessionssameby kvarstår. 

En väg runt

Trots den gamla felkategoriseringen har Sveaskog i decennier förhållit sig till Muonio sameby som en skogssameby, men det förhållningssättet ändrades abrupt för fyra år sedan, vilket är anledningen till att Greenpeace nu har valt att anmäla Sveaskog till FSC International för att bryta mot FSC:s principer om urfolk, trots att koncessionsbyar inte går under den principen enligt svensk standard.

Enligt Karolina Carlsson, talesperson på Greenpeace, är anmälan till FSC International en väg att komma runt felkategoriseringen av Muonio sameby och trycka på det faktum att Sveaskog inte låter Muonio sameby själva få identifiera sig.

– Vi anser att Sveaskog bryter mot FSC när de inte låter Muonio sameby själva få definiera sig och sin status som urfolk, säger Karolina Carlsson, som menar att en central grundbult i vem som är urfolk handlar om självidentifikation, både på individ- och gruppnivå.

I anmälan hänvisar Greenpeace till FSC:s regler som slår fast att det är urfolken själva som avgör om de är urfolk, oavsett vilken juridisk status gruppen har, skriver Greenpeace i ett pressmeddelande.

Greenpeace har fått en bekräftelse på att anmälan kommit in till FSC International, men får inte uttala sig mer specifikt om anmälan.

Stort och viktigt klagomål

Eva Mattsson, Kvalitets- och certifieringsansvarig på FSC Sverige, förklarar att FSC ska förhålla sig neutrala, därför bedömer inte FSC klagomål utan det är fristående bolag som hanterar sådana ärenden.

Men enligt Eva Mattson är det här ett stort och viktigt klagomål, från en stor och viktig organisation, vilket kan innebära att FSC International väljer att hantera ärendet annorlunda.

Hur FSC International väljer att gå vidare med anmälan kommer klarna under veckan, tror Eva Mattson.

Skrivelse till näringsdepartementet

För att komma till bukt med felkatgoriseringen och dess konsekvenser skickade Sametinget en skrivelse till Näringsdepartementet den 23 juni 2021. I skrivelsen kräver man att Muonio samebys juridiska benämning korrigeras till Skogssameby.

Enligt Isabella Löb, departementssekreterare på näringsdepartementet, hanteras skrivelsen i regeringskansliet, men när skrivelsen kommer besvaras går inte att säga.

– Skrivelsen bereds i regeringskansliet, men det finna inga andra allmänna handlingar i dagsläget, säger Isabella Löb.

Karoline Montero Araya

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.