Radar

Nya förslag för cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om hur vi designar våra hus, möbler, dammsugare och andra prylar så att de håller länge, går att reparera och kan tas isär och materialåtervinnas.

På onsdagen lämnade Delegationen för cirkulär ekonomi över sin årliga rapport till miljö- och klimatminister Per Bolund. Där presenteras 10 förslag på hur omställningen till en cirkulär ekonomi som gynnar vårt klimat ska gå snabbare.

Cirkulär ekonomi handlar om att använda färre produkter under längre tid, att återvinna och återanvända i cirkulära system för att begränsa klimatpåverkande nyttjande av jordens resurser.

LFT har tidigare skrivit om de 30 förslag som Delegationen för cirkulär ekonomi presenterat för regeringen. Nu har de valt ut 10 av dem som de anser är extra viktiga för politiken att börja arbeta med.

– En snabb utveckling mot en mer resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi är nödvändig inte bara för att hushålla med resurser. Om inte konsumtion och produktion ställs om till mer cirkularitet är det omöjligt att nå klimatmålen, säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi i ett pressmeddelande.

"Sverige ska ses som en föregångare"

Rapportens 10 förslag är framtagna med hjälp av olika experter, forskare, myndigheter och representanter för svenskt näringsliv.

Förslagen innehåller allt ifrån kartläggning av resursflöden till utbildningsinsatser, verktyg och regler för offentliga inköp och ökad tillgänglighet på återvunna material inom byggsektorn.

”Flera länder har redan regelverk på plats som främjar en cirkulär ekonomi. Vi kan lära av deras exempel men vi vill att även Sverige ska ses som en föregångare och ett föredöme inom cirkulär ekonomi. De förslag vi presenterar är sådant som kan och bör göras med en gång”, skriver delegationen.

Läs mer om utmaningarna med att nå en cirkulär ekonomi i reportaget ”Den cirkulära ekonomin backar”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV