Radar

Så ska omställningen till en cirkulär ekonomi gå fortare

Idag är det ofta billigare att köpa en ny jacka än att låta sy i ett nytt blixtlås i den gamla.

Delegationen för cirkulär ekonomi har presenterat över 30 förslag som skulle kunna påskynda regeringens arbete för omställningen till en cirkulär ekonomi. Till exempel visar de hur resurser kan utnyttjas mer effektivt inom bygg och anläggning.

Delegationens förslag spänner över en rad olika områden som förändring på systemnivå, ekonomiska incitament och regelverk, forskning, kultur och attityder.

– Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi måste gå snabbare, säger Delegationens ordförande, Åsa Domeij i ett pressmeddelande. 

Bland annat lyfts vikten av återbruk och att konsumtionen av nytt måste minska: ”Det ska vara lätt och billigt att reparera. Idag står konsumenten ofta inför val som kan vara helt fel ur ett cirkulärt perspektiv – det är till exempel billigare att köpa en ny jacka än att låta sy i ett nytt blixtlås i den gamla. Vi ser också att det hantverkskunnande som fanns i tidigare generationer har urholkats,” står det i rapporten.

Handbok för återvinning

Delegationen föreslår bland annat ett omställningsbidrag till företag som investerar i cirkulära lösningar. Dessutom vill de se ett nationellt program, ett ”Cirkulärt lyft” riktat mot industrin, som innehåller metoder för hur man kan arbeta med och införliva cirkulära arbetsmodeller. 

Delegationen har också flera förslag på hur resurser kan utnyttjas bättre och effektivare inom bygg och anläggning, till exempel vill de införa en ny handbok för återvinning och allmänna regler som gör det möjligt att använda lätt förorenat berg, gummi, betong, och slaggrus. 

Vi har väl fungerande återvinning för till exempel papper, tidningar, glas, järn och stål. Däremot ser vi hur plast och textil har en enorm potential för återvinning som vi inte utnyttjar idag. Detta gäller också byggsektorn i hög grad. Många byter kök och badrum för att det är trevligt med nytt och många andra gör det. Dessutom finns ROT-avdragen, som sannolikt också uppmuntrar till renoveringar”, står det i rapporten. 

Delegationen vill att strafföreläggande ska införas för den som inte sorterar bygg- och rivningsavfall enligt EU:s nya lagstiftning och att det ska ställas tydligare krav på användning av återvunnet material i byggsektorn.

"Ödesfråga för hela planeten"

I rapporten lyfts också fram att många fler saker skulle kunna nyttjas kollektivt, till exempel bilpooler. ”Bilpooler har varit aktuella sedan 80-talet och ny digital teknik gör det lättare, men det finns hinder i skattelagstiftningen för till exempel företagsbilar. De borde kunna utnyttjas på helgerna för fritidsändamål.”

Delegationen anser också att såväl privata och offentliga lokaler borde kunna utnyttjas bättre, till exempel skolor som står tomma på kvällar och fritidslokaler. 

Idag är omställningen en ödesfråga för hela planeten – vi måste ha ett lägre tempo i den linjära konsumtionen, återbruka mer och återvinna mer utan att hejda teknikutvecklingen. Då kan vi hejda klimatförändringarna och lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta i Sverige, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”, skriver de.