Författare: Bernt Lindberg

Global ekonomi skapar anorektiskt lokalsamhälle

Glöd – Under ytan Den globala frihandeln gör att stater tävlar med varandra om…

Börja följ Agenda 2030!

Glöd – På djupet FN:s globala mål, som man har enats om inom ramen…