Glöd · Ledare

Riva människors hem ingen lösning på utsatthet

Valdemar Möller samt Lawen Redar (S) i bakgrunden.

Socialdemokraterna vet hur vi ska lösa problemen med fattigdom och gängvåld: riv bostäderna i utsatta områden! Det här är i alla fall ett av förslagen från den arbetsgrupp om integration som har letts av Lawen Redar och som presenterade sina förslag i helgen. 

Vidare vill de bland annat införa inkomstkrav i alla utsatta områden, ge förtur till människor med akademiska meriter samt införa en nationell folkräkning. Det sistnämnda är särskilt intressant eftersom S var emot det när SD och de borgerliga partierna lyfte det som en fråga före valet. Men precis som i så många andra frågor har S nu alltså svängt och anpassat sin politik efter SD:s. 

När Lawen Redar får en fråga från SVT:s reporter om var de som i dag bor i utsatta områden ska bo istället svarar hon att hon vill utreda hur allmännyttan ska kunna stå för en större andel av bostäderna i Sverige och att man ska sänka golvet för att få en bostad utanför de utsatta områdena. Hur det ska gå till går hon dock inte in på. 

Givetvis är det positivt om människor från olika bakgrunder kan bo mer blandat. Men lösningen är inte att riva hus och tvångsförflytta människor, det är ett totalt bakvänt sätt att angripa problemet. Det är ju inte husen i sig eller områdena som skapar utanförskap och kriminalitet utan fattigdom, diskriminering på arbetsmarknaden och otrygghet. Och om nu, som Lawen Redar tycks tro, bostadssegregationen är det stora problemet så skulle man lika gärna kunna vända på det och kräva att man river hus i välbärgade områden, uppför hyreslägenheter och kräver att alla med en hög årsinkomst flyttar någon annanstans. Hittills har jag dock inte hört någon som har argumenterat för rivningar av hus i Danderyd, Askim eller Västra hamnen. 

I Danmark har man testat det här med resultatet att tusentals personer har tvingats lämna sina hem. Många som har migrerat till Sverige och Danmark vet vad det innebär att ryckas upp med rötterna, nu tvingas de göra det en gång till. Det skapar oro och otrygghet vilket i sig är starka grogrunder för kriminalitet. 

Förutom att det inte löser problemen är det också ett enormt resursslöseri att riva hus. Istället borde man, vilket i och för sig S också föreslår, rusta upp alla husen i miljonprogramsområdena. Vidare borde man införa en basinkomst som gör att folk kan känna sig trygga och slipper oroa sig över om de har pengar till hyra för nästa månad. 

Det är inte vart folk bor som är problemet, det är att väldigt många inte får någon chans i det svenska samhället. Om S på allvar vill göra något åt utsattheten så är det där de borde börja.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV