Radar

Tropiska sjukdomar når Sverige i ett varmare klimat

Tigermygga.

Flera tropiska sjukdomar är på väg att nå Sverige på grund av den globala uppvärmningen.
 – Det handlar inte om, utan när vi får vårt första fall av West Nile-feber, säger Gülsen Özkaya Sahin, docent i virologi vid Lunds universitet. 

Denguefeber sprids inte längre bara i tropiska och subtropiska delar av världen. Den asiatiska tigermyggan som kan bära på både denguevirus och zikavirus har etablerat sig i 337 regioner i 13 europeiska länder. Under 2022 smittades 71 personer i Europa. För att tropiska sjukdomar ska få fäste och sprida sig krävs både ett varmt och fuktigt klimat. Den globala uppvärmningen innebär att Sverige har blivit både varmare och blötare – jämfört med 1990-talet är det i genomsnitt 1,5 grader varmare, och tio procent blötare under de svenska somrarna.

– I Skåne har vi snabbtest för denguefeber för personer som blivit smittade utomlands. Vi har inte haft något inhemskt fall av dessa sjukdomar och den asiatiska tigermyggan finns inte i Sverige än, men vi ställde diagnos på 13 personer förra året till följd av resor i Asien, Sydamerika och Afrika, säger Gülsen Özkaya Sahin, överläkare på Klinisk mikrobiologi och vårdhygien vid Labmedicin Skåne och docent i virologi vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande

West Nile-feber dödlig i en procent av fallen

En annan tropisk sjukdom som finns i Europa är West Nile-feber, eller bara nilfeber, som sprids av nilfebersmyggan. Förra året rapporterades 965 europeiska fall, som i 73 fall ledde till döden. Enligt Folkhälsomyndigheten sprids nilfeberviruset framför allt i de södra och östra delarna av Europa. Nilfebersmyggan rapporteras ha funnits i Sverige ända sedan 2016, och myggan är aktiv hela dygnet och beskrivs som framfusig. Inget sjukdomsfall av West Nile-feber har ännu rapporterats i Sverige men på grund av den globala uppvärmningen är det en tidsfråga innan första fallet kommer. 

West Nile-viruset tillhör gruppen flavivirus, och många fågelarter – inte minst flyttfåglar – är värdar för viruset. Viruset sprids framför allt mellan fåglar genom de blodsugande honmyggorna. Människor kan infekteras av viruset men i så låga nivåer att smittan inte kan spridas vidare. Däremot kan viruset spridas mellan människor genom blodtransfusion, organtransplantation liksom vid graviditet och amning. 

– Hos 80 procent är det en tyst sjukdom, men en femtedel får influensaliknande symtom med eller utan hudutslag. Hos mindre än en procent är dock sjukdomen allvarlig med tecken på hjärnhinneinflammation, säger Gülsen Özkaya Sahin.

En tidsfråga när första inhemska fallet kommer

Då det redan förekommer regionala utbrott av nilfeber i flera olika europeiska länder mellan juli till november har de svenska blodcentralerna infört en resekarens på fyra veckor innan man kan ge blod. Och eftersom nilfeber också har nått Tyskland har Region Skåne en beredskapsplan för att screena blodgivare.

– Det handlar inte om, utan när vi får vårt första fall av West Nile-feber. Misstänkta prover av sjukdomen skickas i dagsläget från hela Sverige till Folkhälsomyndigheten för testning. Skulle det visa sig vara ett inhemskt fall, blir det signalen att vi ska börja screena alla blodgivare i Skåne. Allt är förberett det tar det bara några dagar innan vi kan sätta igång. I snitt kommer det att innebära testning av 250 blodprover per dag i Region Skåne, säger Gülsen Özkaya Sahin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV