Radar

AI nytt vapen mot nilfebersmyggan

AI-robot med mygghåv.

AI kan användas för att förutse hur infektionssjukdomar som nilfeber kan spridas. Sjukdomen finns redan i Europa och spridningsrisken kan öka upp till femfaldigt om inte motåtgärder sätts in.
– Flera allvarliga sjukdomar står på tur att nå många länder i Europa när klimatet ändras, säger Zia Farooq vid Umeå universitet. 

För att försöka hindra större utbredning av nilfeber och andra infektionssjukdomar i Europa krävs både motåtgärder och beredskap. AI tillsammans med matematisk modellering av förändrade resmönster och sjukdomseffekter kan bidra till beredskap som kan användas för att vidta motåtgärder mot olika infektionssjukdomars spridning. 

– Det kommer att bli allt viktigare att förutse hur och var infektionssjukdomar kommer att spridas. Flera allvarliga sjukdomar står på tur att nå många länder i Europa när klimatet ändras och vi dessutom reser mer. Genom tillgång till prognoser skapas rådrum för att fatta beslut om kapacitet i vården och åtgärder för att dämpa spridningen, säger Zia Farooq, doktorand vid Umeå universitet som försvarade sin doktorsavhandling den 3 juni. 

Zia Farooq vid Umeå universitet anser att det kommer att bli allt viktigare att förutse hur och var infektionssjukdomar kommer att spridas. Foto: Mattias Pettersson

Verktyg viktiga för beredskapen

Zia Farooq och den forskargrupp han ingår i har tagit tagit fram en prognosmodell, och i sin avhandling visar han att den modellen kunde förutsäga det senaste nilfeberutbrottet i Europa 2018. Nilfeber eller West Nile fever är en virussjukdom som via värddjur kan spridas längre norrut i och med klimatförändringar som innebär stigande temperaturer, längre vårar och torrare vintrar. Spridningsrisken av nilfeber kan öka upp till femfaldigt om inte motåtgärder sätts in, och når sjukdomen Nordvästeuropa hamnar ytterligare 244 miljoner i riskzonen.

I avhandlingen visar Zia Farooq också att importen av dengueviruset genom smittade resenärer ökade med 588 procent under 2015–2019 jämfört med 20 år tidigare. Eftersom det nu finns myggarter i Europa som kan sprida denguefeber innebär det att också andra sjukdomar kan komma att spridas i framtiden, som zikafeber, gula febern och chikungunya. Bland annat har den asiatiska tigermyggan som kan bära på denguevirus etablerat sig i 337 regioner i 13 europeiska länder. För smittspridning brukar det dock krävas ganska täta populationer

– Naturligtvis är det väldigt viktigt att minska utsläppen och begränsa klimatförändringarna. Men vi kanske inte helt kan undkomma problemet eftersom klimatförändringarna redan sker. Därför är det viktigt att ha verktyg för att vara förberedd på att möta utmaningarna med klimatberoende och framväxande infektionssjukdomar, säger Zia Farooq.

Zia Farooq

Zia Farooq försvarade sin avhandling Navigera i epidemier, genom att utnyttja datavetenskap och datadriven modellering den 3 juni vid Umeå universitet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV