Radar

Skog med högt naturvärde kan hittas med AI-verktyg

Tallkronor i skog mot himlen fotade nerifrån.

Naturvärdeskarta Skog är ett nytt AI-drivet verktyg som kan hitta och ta fram underlag för skog och skogslandskap med höga bevarandevärden. Forskarna bakom metoden menar att den kan vara ett viktigt stöd i arbetet för biologisk mångfald och hållbart skogsbruk.

Forskarna har tagit fram en AI-driven kartläggningsmetod för att bättre kunna planera skog och skogslandskap i Sverige. Sammanlagt 22 miljoner hektarytor med minst 50 procent skog finns med i kartläggningen, med en modell som har tagits fram med hjälp av maskininlärning av öppna geografiska datakällor. 

– Kartläggningen ger nationellt täckande information om bland annat skogar som har bevarandevärde, skogar som kan vara aktuella för restaurering och skogar som är lämplig för hållbart skogsbruk. Detta kommer att vara ett viktigt beslutsunderlag för hållbar landskapsplanering i Sverige där ett fortsatt skogsbruk måste balanseras bättre med andra intressen och anspråk, säger Johan Svensson, forskare vid SLU.

Det är ett forskarteam från Sverige, Polen och Norge som står bakom kartläggningen, i ett projekt finansierat av Naturvårdsverket. Modellen är generell och kan därför användas i andra länder, så länge ny träningsdata finns att mata in i den. 

– Sverige har en lång historia av att samla olika data om skogslandskap. Många av dessa data är fritt tillgängliga. Samtidigt är stora datamängder lättare att modellera i dag tack vare framsteg som gjorts inom programmering, beräkningskapacitet och maskininlärning, fortsätter Bengt Gunnar Jonsson, forskare vid Mittuniversitetet och SLU.

Fakta:

Det är forskare vid Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Norges Inlandsuniversitet och Polska vetenskapsakademin som har tagit fram den nya metoden för analyser och planering av skog och skogslandskap i Sverige. Projektet har finansierats av Naturvårdsverket, vars rapport Naturvärdeskarta Skog: En sannolikhetsmodell för naturvärden på skogsmark kan läsas här.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV