Radar

Nytt centrum för forskning om honungsbin

Honungsbin i bikupa.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) öppnar ett nytt centrum för forskning liksom utbildning och rådgivning om honungsbin. Sammanlagt 60 bisamhällen på tre olika platser kommer att ingå.

Omkring 60 bisamhällen kommer att ingå i SLU:s forskningscentrum. Syftet är att forska om honungsbins hälsa och om hur sjukdomar bland bin sprids och utvecklas över tid. 

– Innan jag flyttade till Sverige jobbade jag på ett biforskningscentrum i Kanada som hade 300 samhällen. Jag är glad att vi nu har infrastrukturen på plats här på SLU, säger Barbara Locke Grandér, forskare och föreståndare för SLU Centrum för forskning om honungsbin, på SLU:s hemsida. 

Med det nya centret kan forskare från SLU enklare delta i internationella forskningsprojekt och samarbeta med forskare från andra inriktningar som veterinärmedicin och landskapsarkitektur. Omkring 30 av bisamhällena finns på SLU i Ultuna i Uppsala,10 på Lövsta lantbruksforskning utanför staden, och omkring 20 på Gotland. 

Varroakvalster ett stort hot

Varroakvalstret är det största hotet mot honungsbins hälsa och sedan det började spridas på 1980-talet har vilda samhällen i stort sett utrotats i Europa, enligt SLU. Kvalstret är en parasit som lever av bins blodvätska och sprider ett virus som gör att binas vingar blir förkrympta och inom några år brukar ett angripet bisamhälle kollapsa. Just på Gotland finns det bisamhällen som dock klarar att leva tillsammans med kvalstret och därför vill forskare se om bin på andra platser kan bli mer motståndskraftiga. 

– Jag har jobbat med diagnostik av sjuka bin i 10 år men nu kommer jag att få lära mig mer om praktisk biodling. Det är mycket arbete att ta hand om bin, särskilt på sommaren. Jag kommer att göra regelbundna hälsokontroller och bevaka dem så att de inte svärmar. Och så är det honungen förstås, säger Emilia Semberg, koordinator på bicentret som har ett övergripande ansvar för binas skötsel.

Utbildning och kurser

Utöver forskningen kommer även utbildning att erbjudas inom ramen för SLU Centrum för forskning om honungsbin, studenter som vill göra mindre forskningsprojekt kan söka sig hit. Centret kommer också att ordna kurser om behandling av bisjukdomar tillsammans med biodlarföreningar, liksom bjuda in skolor och allmänhet. 

– Det finns så mycket spännande att berätta om bin, pollinering och vår forskning om bisjukdomar, säger Barbara Locke Grandér.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV