Radar

Gifter upptäckta i ”bivänliga” trädgårdsväxter

Närbild på flygande bi och lavendelblommor.

Lavendel, salvia och röd solhatt är några av de blommande växter som marknadsförs som bivänliga. Men i själva verket innehåller de ofta bekämpningsmedel som är farliga för bin och människor, och olagliga i EU. Det visar en undersökning från Naturskyddsföreningen. 

En tredjedel av Sveriges vilda bi-arter är hotade, och många trädgårdsodlare vill hjälpa pollinatörer genom att plantera de växter som i handelsträdgårdar marknadsförs som bivänliga. Men nu visar en granskning från Naturskyddsföreningen att just dessa växter ofta innehåller bekämpningsmedel som kan skada både bin och människor. 

– Växter som marknadsförs som bivänliga kan i själva verket bidra till bidöden. Vi hittade dessutom flera ämnen i plantorna som kan orsaka cancer och andra som är förbjudna inom EU. Det är allvarligt att kontrollen är så bristfällig inom trädgårdsbranschen, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Nästan alla krukväxter innehöll gift

Organisationen köpte in 54 krukväxter som marknadsfördes som bivänliga från tre olika trädgårdsbutiker. Efter analys visade det sig att alla utom en innehöll minst ett bekämpningsmedel och minst hälften av dem innehöll ämnen skadliga för bin. 

57 procent av de analyserade krukväxterna innehöll ett eller flera ämnen som är förbjudna inom EU, och nästan hälften innehöll miljögifterna PFAS.

Naturskyddsföreningen lät även analysera fröpåsar. 36 av 65 innehöll minst ett bekämpningsmedel, men överlag i lägre koncentrationer än i krukväxterna.

23 av bekämpningsmedlen som hittades i de så kallade bivänliga växterna kan eller misstänkas orsaka cancer, ge genetiska defekter eller skada ofödda barn eller fertiliteten.

”Vårt råd till trädgårdsodlare är att efterfråga ekologiskt odlade växter i butiken”, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. Foto: Naturskyddsföreningen

Vill se gränsvärden

I dag finns inga krav på att butiker ska ge information om vad växterna de säljer besprutas med, säger Karin Lexén.

– Det gör att det är i stort sett omöjligt att som konsument veta vad man köper. Växten kan ha odlats i en rad olika länder innan den når Sverige, till exempel i länder där man använt bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU. Då kan gifterna följa med på plantan.

Det saknas också gränsvärden för hur mycket bekämpningsmedel en planta får innehålla när den säljs – något som måste ändras, menar Naturskyddsföreningen.

Organisationen uppmanar även trädgårdsbranschen att ta ansvar för att olagliga och skadliga medel inte finns på växterna de säljer.

– Vårt råd till trädgårdsodlare är att efterfråga ekologiskt odlade växter i butiken. Man kan även fråga hur växterna är odlade och om de innehåller skadliga bekämpningsmedel. På så vis kan vi tillsammans sätta press på butikerna att efterfråga den informationen i sina leverantörsled, säger Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen har hittat förbjudna bekämpningsmedel på plantor av röd solhatt, som marknadsförs som bivänliga.

16 förbjudna bekämpningsmedel hittades

Totalt hittades 68 olika bekämpningsmedel i krukväxter och fröer, varav:
• 16 bekämpningsmedel är förbjudna inom EU.
• 22 bekämpningsmedel är skadliga för bin.
• 23 bekämpningsmedel kan eller misstänks orsaka cancer, ge genetiska defekter eller skada det ofödda barnet eller fertiliteten.
• 57 bekämpningsmedel är giftiga för vattenlevande organismer, som fiskar, kräftdjur eller alger.
• 9 bekämpningsmedel är PFAS-kemikalier.
Källa: Naturskyddsföreningen
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV