Radar

Svenska arbetsplatser testar fyradagarsvecka i ny studie

Sjukvårdare med plakat för bättre arbetsvillkor.

Anställda på 20 svenska arbetsplatser ska testa att arbeta 80 procent med full lön under ett halvår, i en ny forskningsstudie. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Svenskar arbetar mest i Norden, och en majoritet skulle vilja sänka arbetstiden, vilket Landets Fria har rapporterat om. Samtidigt har debatten om arbetstidsförkortning väckts till liv igen. LO:s avgående ordförande Susanna Gideonsson har nyligen uttryckt att hon vill att LO ska driva frågan, och Socialdemokraterna har flaggat för att ett förslag på området kommer att läggas fram före sommaren. Samtidigt menar företrädare för Svenskt näringsliv att en arbetstidsförkortning skulle ge ett produktionsfall på 8 procent, och därmed vara ”förödande” för svensk ekonomi.

Men det saknas forskning kring arbetstidsförkortning. Det menar Lena Lid Falkman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och lektor vid Karlstads universitet, och den som ska leda den nya studien. 

– De studier som gjorts är framför allt kommersiella rapporter. Det saknas akademiska publiceringar, till exempel över effekter på sikt och jämförelser mellan olika branscher, säger hon till Dagens Nyheter.

Hittills har fem svenska arbetsplatser rekryterats till pilotstudien, som är en del av ett internationellt forskningsprojekt i samarbete med Cambridge University och Boston College. Målet är att omkring 20 stycken arbetsplatser i Sverige ska delta. 

Skälen att vara med varierar. Det kan till exempel handla om en vilja att sänka sjukskrivningar eller att lättare kunna rekrytera och behålla anställda, skriver DN.

Mer återhämtning

Från 1 november och ett halvår därefter ska medarbetarna jobba 80 procent med bibehållen lön. De ska antingen kunna ta en ledig dag i veckan, eller korta arbetsdagarna överlag.

– Jag är framför allt intresserad av hur anställda kan leverera lika mycket jobb på kortare arbetstid och vad de gör med tiden de blir lediga, säger Lena Lid Falkman till DN.

Initiativet till den nya studien kommer från Anna-Carin Alderin, som är svensk representant för den ideella organisationen 4 day week global, som grundades på Nya Zeeland.

– Jag är intresserad av hur vi kan jobba smartare och tror att framtidens arbetsliv måste innehålla mer återhämtning för att vi ska kunna prestera och må bättre. I dag pekar sjuktalen i många fall åt helt fel håll, säger hon till tidningen.

Förutom i Sverige kommer liknande studier att göras eller har gjorts i bland annat USA, England, Tyskland, Brasilien och Sydafrika.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV