Radar

Majoritet av svenskarna vill ha 30-timmarsvecka

Anna Troberg framför en stenvägg på en gata.

64 procent av de yrkesarbetande svenskarna vill se 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön, och var tredje person tror att det kommer att ske inom fem till tio år. Det visar en opinionsundersökning gjord på uppdrag av fackförbundet DIK.

1970 infördes den 40-timmarsvecka som i dag är norm i Sverige. Men de flesta svenskar, 64 procent, tror att arbetstiden kommer att kortas i framtiden. Det visar en ny opinionsundersökning beställd av fackförbundet DIK, som som organiserar akademiker inom kultur, kommunikation och kreativ sektor.

64 procent av svenskarna vill också sänka veckoarbetstiden till 30 timmar i veckan med bibehållen lön, visar undersökningen. En av tre tror att den generella arbetstiden kommer att förkortas inom fem till tio år. 

– Resultatet visar att frågan om arbetstidsförkortning i allra högsta grad är levande. Norge, Danmark och Island har redan sänkt arbetstiden utan att produktivitet och samhällsekonomi tagit skada. Vetenskapliga studier pekar åt samma håll, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK i ett pressmeddelande.

I Sverige är en genomsnittlig arbetsvecka 38,9 timmar. I Finland är siffran 36,2 och i Danmark 35,4, visar siffror från Eurostat

Om man endast räknar heltidsarbetare är den svenska arbetsveckan 41,6 timmar lång, att jämföra med finska 38,8 och danska 39,1.

Minska stress

Ett annat resultat från opinionsundersökningen är att intresset för arbetstidsförkortning har ökat under de senaste två åren. Unga i åldern 20–29 är mer positivt inställda än genomsnittet, särskilt unga män.

Argumenten för sänkt arbetstid är ökad livskvalitet, bättre balans mellan arbete och privatliv och minskad stress. Särskilt kvinnor trycker på stressfaktorn. 44 procent av kvinnorna som i dag arbetar heltid tror att de kommer att fortsätta orka göra det ända fram till pensionen om arbetstiden fortsätter vara 40 timmar per vecka. Motsvarande siffra för män är 56 procent, visar undersökningen.

– Det är dags att modernisera arbetslivet. Teknikutvecklingen har skapat fantastiska möjligheter för att gå vidare med en arbetstidsförkortning. Sjuktalen på grund av stress är högre än någonsin, särskilt bland kvinnor. Dessutom förväntas vi arbeta allt högre upp i ålder. Utan tid för återhämtning genom hela arbetslivet är det en omöjlig ekvation, säger Anna Troberg, vars fackförbund vill se en reformering av arbetstidslagen som ger alla rätt till sänkt arbetstid med bibehållen lön.

Om undersökningen


Opinionsundersökningen är genomförd av Verian (tidigare Kantar Public och Sifo) på uppdrag av fackförbundet DIK i januari 2024.

Antalet deltagare var 2030 i den svenska allmänheten i yrkesverksam ålder, 20–66 år och är slumpmässigt rekryterade.

Läs rapporten i sin helhet här.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV