Radar

Oro för giftig rök när PFAS-avfall bränns

Provrör som undersöker PFAS i dricksvatten.

Landets enda anläggning för att förbränna svårnedbrytbara PFAS-kemikalier finns i Kvarntorp utanför Kumla. Grannar till anläggningen oroar sig för att röken som släpps ut är hälsoskadlig – och företaget som bränner kemikalierna har inte koll på vad röken faktiskt innehåller.

Peter Lindvall, som bor granne med Fortum Waste Solutions anläggning där förbränningen sker, liknar den vid monstret i boken Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren:

– Katla den eldsprutande draken, säger han i ett inslag av P4 Örebro, där han förklarar att han oroar sig för hur röken påverkar de boende, deras barn och barnbarn. 

För att inte PFAS ska spridas till miljön har bland annat 416 ton brandsläckningsskum samlats in för förbränning i anläggningen, rapporterar Sveriges radio. Men hur mycket PFAS som eventuellt finns kvar i röken som släpps ut, eller vad som bildas när PFAS förbränns är ännu oklart. Fortum Waste Solutions mäter inte kontinuerligt rökgaserna, detta då det, enligt företaget, saknas verifierade metoder för att göra detta. 

Kan finnas kvar i rökgaser

Enligt en studie från Umeå universitet verkar dock PFAS inte brytas ned fullständigt vid avfallsförbränning. När en forskargrupp undersökte restprodukter från avfallsförbränning som exempelvis aska, processvatten och rökgaser, fann de PFAS i samtliga restprodukter.


– Det krävs ytterligare tester för att fullt ut anpassa metoden men vi har kunnat konstatera att PFAS kan förekomma i rökgaser från avfallsförbränning vilket är helt nytt, sade Stina Jansson, universitetslektor vid Kemiska institutionen och huvudansvarig för projektet, i samband med att studien publicerades förra året. 

PFAS i växter och foster

Enligt en undersökning av Naturskyddsföreningen i mars i år fanns PFAS i nästan hälften av de analyserade krukväxterna. Och tidigare i år kunde en studie från Örebro universitet visa att PFAS-gifter påverkar foster redan under graviditeten, bland annat hittade forskarna PFAS i levern hos foster. Eftersom organen är extra känsliga under graviditeten kan det innebära ökad risk för sjukdomar som obesitas eller diabetes.

PFAS har en stor förmåga att spridas via luft och vatten. Enligt Kemikalieinspektionen kan PFAS därför finnas även på platser där ingen användning eller tillverkning av PFAS har förekommit. En sådan plats är arktiska miljöer. Vissa delar av PFAS sprids främst via luften, andra framför allt via vatten. 2026 ska det tillåtna gränsvärdet för PFAS i dricksvatten sänkas från 90 nanogram per liter till fyra. 

I en granskning av SVT tidigare i år framgick att bland annat vattenverken i Halmstad, Uppsala och Västerås har dricksvatten som är förorenat av PFAS. SVT vände sig till 70 kommuner och vattenverk som hade kemikalierna i vattnet i en kartläggning 2021. Det visade sig att nästan alla fortfarande har PFAS i dricksvattnet. Flera hade en nivå av PFAS som ligger över det nya gränsvärdet som införs om två år. 

För att testa dricksvattnet på platser som är PFAS-förorenade eller som misstänks vara det kan Naturskyddsföreningens medlemmar som bor på sådana platser ansöka om att vara med om att analysera sitt dricksvatten i juni. 

Fakta: PFAS – evighetskemikalierna

PFAS är miljögifter som står för per- och polyfluorerade alkylsubstanser. Enligt Kemikalieinspektionen saknas det en internationellt överkommen definition av PFAS. Men OECD tog 2021 fram en definition av PFAS som många, inklusive Kemikalieinspektionen, använder sig av. 

PFAS, eller högfluorerade ämnen, består av över 10 000 ämnen som brukar kallas evighetskemikalier eftersom de är så svåra att bryta ner. PFAS används i en lång rad produkter som i stekpannor, livsmedelsförpackningar, kosmetiska produkter, impregnering av kläder, skor, möbler och brandsläckningsskum bland annat.

Vissa av PFAS-ämnena är bevisligen skadliga för hälsan, bland annat har vissa av ämnena klassificerats som reproduktionsstörande, och misstänkt cancerframkallande. Enligt Kemikalieinspektionen finns det dock starka skäl att betrakta alla PFAS som skadliga för hälsan. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV