Radar

Högsta domstolen kan pröva Auroramålet

Klimataktivister med plakatet "Nu stämmer vi staten" demonstrerar framför slottet i Stockholm.

Högsta domstolen har gett prövningstillstånd till ungdomsgruppen Auroras stämning av svenska staten för bristande klimatpolitik.

Auroramålet, där en grupp unga stämt staten för otillräcklig klimatpolitik, fick under torsdagen prövningstillstånd i Högsta domstolen.

– Det innebär att Högsta domstolen ska ta ställning till om det går att föra en sådan talan i svensk domstol. En prövning av grupptalan i tingsrättens mål kan alltså bli aktuell först efter det att Högsta domstolen har besvarat frågan om talan kan prövas, säger Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen, i ett pressmeddelande.

Ungdomarna anser att Sverige klimatpolitik är ett brott mot deras mänskliga rättigheter, garanterade av Europakonventionen. Justitiekanslern (JK), som företräder staten, har yrkat på att målet ska avvisas, och Nacka tingsrätt har bett HD om hjälp att avgöra frågan, vilket Landets Fria har skrivit om tidigare.

Auroras talesperson Ida Edling säger till Syre att hon är lättad, men också stressad, eftersom en dom i fallet förmodligen kommer tidigast 2028 – samtidigt som FN:s klimatpanel IPCC är tydliga med att omfattande systemförändringar krävs innan 2030.

– Vi kommer ju fortfarande ha väldigt många människor, väldigt många djur och väldigt många växter i ekosystemet på den här planeten som fortfarande behöver skyddas från klimatrisens effekter, så det kommer fortfarande vara väldigt värdefullt att det då, förhoppningsvis, fastställs att Sverige måste vidta tillräckliga klimatåtgärder, säger hon till tidningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV