Radar

Europadomstolen ger schweiziska kvinnor rätt: ”Historisk seger”

Barn står framför banderoll som hålls av äldre kvinnor.

Europadomstolen ger 2 000 schweiziska kvinnor rätt i en historisk klimatdom på tisdagen. Enligt domstolen har deras regering kränkt kvinnornas mänskliga rättigheter när den inte har nått mål om utsläppsminskningar. Ungdomsgruppen Aurora, som har stämt den svenska staten, välkomnar domen. 

– De här domarna är historiska för det är första gången som Europadomstolen har prövat ett klimatmål, och en av domarna är en historisk seger, för Europadomstolen konstaterar att europeiska stater har en skyldighet att vidta tillräckliga klimatåtgärder och därmed skydda mänskliga rättigheter, säger Ida Edling, jurist och talesperson för Aurora till Landets Fria Tidning.  

Den historiska domen i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna handlar om att rätten kom fram till att Schweiz regering har brutit mot flera mänskliga rättigheter när den inte har levt upp till sina mål om utsläppsminskningar. Drygt 2 000 schweiziska kvinnor, Klimaseniorinnen som de kallar sig, har i en gemensam grupptalan argumenterat för att regeringen bryter mot deras rätt till liv och hälsa genom sin klimatpolitik.

”Den största möjliga segern”

Kvinnorna, som alla är äldre, menar att de som grupp är mer utsatta för värmeböljor som i sin tur blir vanligare och värre i och med klimatförändringarna. Under förhandlingarna har deras advokater hävdat att de politiska och medborgerliga rättigheter som garanteras av Europakonventionen för mänskliga rättigheter – som Europadomstolen ska upprätthålla – blir meningslösa om klimatförändringarna tillåts göra planeten obeboelig, rapporterar tyska Deutsche Welle på tisdagen

– Vi kan fortfarande inte riktigt förstå det. Vi har fortsatt fråga våra advokater, ”stämmer det”, säger en av klimatveteranernas ledare Rosemarie Wydler-Walti, till nyhetsbyrån Reuters, och fortsätter:

– Och de säger till oss att det här är det bästa vi kunde få. Den största möjliga segern.

Kan påverka svenska Aurorafallet

I stämningen har klimatveteranerna bland annat hänvisat till FN:s klimatpanel IPCC:s klimatrapporter. 2021 hänvisade IPCC till att de flesta som dog under en värmebölja i Europa 2003 var äldre människor, samt att riskerna för att dö var ännu högre för äldre kvinnor än för äldre män, något Landets Fria har rapporterat om tidigare. Europadomstolens domare höll med målsägandena och menar att det finns viktiga brister i regeringens arbete med att få ett reglerande ramverk på plats i Schweiz. Detta inkluderar enligt rättens domare ”ett misslyckande av de schweiziska myndigheterna att kvantifiera, genom en koldioxidbudget eller liknande, nationella gränser för utsläpp av växthusgaser”, rapporterar DW. 

Samtidigt som de schweiziska kvinnornas stämning fick rätt, avvisades två andra klimatfall. Det rör sig om den tidigare franska borgmästaren Damien Carêmes stämning av den franska regeringen, samt sex unga portugisers stämning mot 33 europeiska länder, däribland Sverige. Det fallet avvisades då ungdomarna inte ansågs ha uttömt alla rättsliga möjligheter på nationell nivå innan man vände sig till Europadomstolen. Trots att inte alla domar fick det utfall som många klimataktivister hade hoppats på ser alltså Aurora och Ida Edlin på utslagen som historiska, och hon anser det självklart att segern för de schweiziska kvinnorna också kommer att påverka deras fall mot svenska staten:

– Ja, det kommer det i allra högsta grad göra, Europadomstolen konstaterar att Europakonventionen innebär en skyldighet för stater att se över, och om nödvändigt drastiskt förbättra sin klimatpolitik. Annars bryter man mot sin skyldighet att skydda mänskliga rättigheter. Det är exakt de frågorna som vi driver i Auroramålet och Europadomstolen har också gjort flera andra uttalanden som vi kommer att kunna använda i vår argumentation mot den svenska staten. 

Ida Edling är jurist och talesperson för Aurora, en ungdomsgrupp som har stämt den svenska staten för bristande klimatpolitik. Foto: Pascal Bastien/AP/TT

Europeiska staters ansvar pekas ut

Att det är just europeiska staters ansvar som har blivit tydligt är viktigt, anser Ida Edling:

– De här europeiska staterna har ett särskilt stort ansvar för att ha orsakat klimatkrisen, de har blivit rika på en tidig industrialisering som har släppt ut väldigt mycket växthusgaser, säger Ida Edling och pekar på att europeiska stater dels har stort ansvar för klimatkrisens uppkomst dels en möjlighet att agera just på grund av sina tillgångar: 

– Den här skulden möjligheten innebär att de har ett särskilt stort ansvar att gå före i den globala klimatomställningen. Och därför är det särskilt viktigt att det är just europeiska stater som ställs till svars i Europadomstolen, liksom också i nationella domstolar.

Hon betonar samtidigt att det inte finns något skäl att luta sig tillbaka efter tisdagens seger:

– Behovet av att alla samhällets aktörer agerar för att få till stånd en tillräckligt drastisk förändring för klimatkrisen är större än någonsin, fortsätter hon.

Brådskande med ”drastiska samhällsåtgärder”

Det är ännu oklart när Auroramålet kommer att prövas. Under tiden fortsätter gruppen att driva opinion kring vilka förändringar de anser kommer att krävas i samhället för att undvika en klimatkollaps.

– En viktig sak för oss är att bygga medvetenhet om det brådskande behovet av väldigt, väldigt drastiska samhällsförändrande åtgärder som klimatkrisen innebär. Vi kommer att fortsätta arbeta för att folkbilda och opinionsbilda kring just att hela vårt ekonomiska system kommer att behöva förändras i grunden. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV