Radar

Naturvistelse gynnar låginkomsttagare mer

Ung kvinna paddlar kajak genom vass. i bakgrunden syns ytterligare en kajak.

Att naturen är bra för hälsan är inga nyheter. Men visste du att en skogspromenad har större betydelse för den som tjänar lite än för höginkomsttagare? En ny studie visar just detta.

God hälsa är en klassfråga. Lågutbildade och låginkomsttagare lever kortare och sjukare liv än rika, högutbildade, och de sociala hälsoklyftorna har under senaste decennierna vuxit i Sverige.

En form av ”friskvård” som är tillgänglig för nästan alla, gratis och håller öppet dygnet runt är naturvistelsen. Många års forskning visar att naturen har en rad positiva effekter på hälsan. Lägre stressnivåer, stärkt immunförsvar och bättre sömn är några av dem.

Nu visar en österrikisk studie att naturens påverkan på hälsan är starkare hos människor med låg inkomst än höginkomsttagare.

I studien deltog 2 300 personer i olika åldrar. Det visade sig att höginkomsttagare överlag rapporterade ett högre välmående, oavsett hur ofta de tillbringade tid i naturen, medan låginkomsttagare som vistades i naturen några gånger per vecka mådde nästan lika bra som de rikaste deltagarna.

– Vad resultaten visar är att vinsterna i välmående från att vistas i naturen minst en gång i veckan under året motsvarar en löneökning på 1000 euro om året (omkring 11 000 kronor), säger studiens huvudförfattare Leoni Fian på Wiens universitet i ett uttalande.

Mönstret återfanns både bland huvudstadsbor och människor i andra delar av landet.

Information och kollektivtrafik

Studien visade också att det är just naturvistelser som har den positiva hälsoeffekten, inte andelen grönområden i närheten av människornas hem. 

Ur ett folkhälsoperspektiv räcker det alltså inte att plantera träd där människor bor, utan naturområden behöver göras mer tillgängliga för socioekonomiskt utsatta grupper, menar forskarna.

– Information om attraktiva rekreationsområden i naturen behöver framför allt nå människor med lägre inkomst. Det spelar också stor roll att de är enkelt nåbara med kollektivtrafiken, på helgerna, säger Arne Arnberger från Universitetet för naturresurser och biovetenskap i Wien, som också står bakom studien.

Forskarna nämner även naturbaserad undervisning som en möjlig väg att ta vara på naturens positiva hälsoeffekter för unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Studien Nature visits, but not residential greenness, are associated with reduced income-related inequalities in subjective well-being går att läsa här.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV