Radar

Elevborgarråds klimatförslag blir verklighet i Karlstad

Workshopmaterial i en hög, överst en flyer med texten Din röst är viktig och två händer målade som en karta över jorden.

När Karlstad bjöd in elever att ge förslag på hur kommunen kan bli mer miljö- och klimatsmart kom 967 förslag in. Nu blir tolv av dem verklighet.

För ett år sedan blev Karlstad första kommun i landet med ett elevborgarråd för klimatet. Det kan liknas vid konceptet medborgarjury som finns i flera europeiska länder, som syftar till att fler ska komma till tals när beslut ska fattas. Något som skapar förutsättningar för en mer rättvis klimatomställning. 

Elever i förskola och grundskola lämnade in 967 förslag. Det var allt ifrån en loppmarknad med bara leksaker till en bra strand så att färre åker på solsemester. Utifrån förslagen anordnades en workshop där 43 elever från mellan- och högstadiet tillsammans med kommunens miljöexperter arbetade fram 67 skarpa förslag. De lämnades därefter över till kommunens folkvalda.

Många av förslagen är under utredning i nämnder och bolag under våren, men redan nu står klart att tolv av dem blir verklighet. 

– Vi är jätteglada över att nu beslutat att genomföra en rad av elevernas kloka förslag. Vi vill rikta ett stort tack till alla elever som arbetat med detta – det har varit ovärderligt att få in alla tankar och synpunkter, säger Lina Larhult, ordförande i barn- och ungdomsnämnden i ett pressmeddelande.

Minska matsvinn och återbruk i slöjden

Bland förslagen som nu förverkligas finns att plantera ätbara bär på skolor och förskolor, färre plastinköp, och att kommunens skolor ska tävla om vem som slänger bort minst mat i en matsvinnskamp.

Redan nu har förslagen ”Skapa miljönytta i slöjden” och ”Inför återbruk på schemat” börjat genomföras. Under två år ska slöjdlärare träffas för att inspireras och få tips på hur de ska få in hållbarhet i undervisningen. Något som ska mynna ut i elevprojekt på temat. Slöjden kommer även att få tyger och annat material donerat av secondhandbutiken Solareturen.

Ett av förslagen som genomförs är att att arbetet med elevborgarrådet blir permanent och återkommande.

Varför klimatborgarråd?

Karlstads kommun motiverar införandet av klimatborgarråd så här: ”Många elever känner oro inför klimatkrisen och för miljön och det här är ett sätt att öka elevernas påverkansmöjligheter i den här komplexa frågan. Vi vill genom ett aktivt elevinflytande i klimatfrågor skapa ett Elevborgarråd där våra elever ges möjlighet att bli nyfikna, modiga karlstadsbor som känner hopp och handlingskraft inför framtiden. Det är inte barnens enskilda ansvar att lösa klimatkrisen. Men vi väljer att lyssna på och inkludera eleverna i miljö- och klimatfrågan och tror att vi tillsammans kan hitta lösningar som är till gagn för så många som möjligt.”

Källa: Karlstads kommuns hemsida
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV