Radar

Stor satsning på ungas inflytande i norra Sverige

Arjeplog är en av kommunerna som hittills deltagit i Youth up north.

Fem nordliga kommuner ska delta i ett projekt för att öka ungas inflytande, genom idéverkstäder, nya mötesplatser och fler aktiviter.
– Att involvera unga i samhällsbygget är avgörande för att skapa mer levande landsbygder, säger Linda Tjälldén, projektledare för Youth up north.

Nästan hälften av Sveriges kommuner har haft en minskande befolkning under de senaste trettio åren. En viktig framtidsfråga är att få unga att vilja bo kvar på landsbygden. 

År 2020 startade initiativet Youth up north med syftet att skapa mer livskraftig landsbygd genom att öka ungas inflytande och delaktighet. Först ut var Arjeplog, Boden och Dorotea kommun, vilket Landets Fria har berättat om tidigare.

Initiativet var lyckat, och i nästa omgång ansökte 17 kommuner om att delta, varav Haparanda, Jokkmokk, Sorsele, Vindeln och Åsele valdes ut.

– Vi är väldigt glada att det finns ett så stort intresse för att satsa på ungas inflytande och delaktighet här i norra Sverige. Att involvera unga i samhällsbygget är avgörande för att skapa mer levande landsbygder och vi ser fram emot att sätta i gång arbetet i de nya kommunerna som är oerhört motiverade och engagerade, säger Linda Tjälldén, projektledare Youth Up North i ett pressmeddelande.

Idéverkstäder

Under de kommande tre åren ska metoden sjösättas även i de fem nya kommunerna. Med pengar från Stenbecks stiftelse och Familjen Kamprads stiftelse ska kommunerna genomföra olika insatser för att öka ungas inflytande och delaktighet. Till exempel anställs så kallade ungdomskonsulenter, som ska fungera som en brygga mellan unga och vuxenvärlden. 

Amanda Hansson är ungdomskonsulent i Dorotea kommun, och hon menar att arbetet handlar om att se till att man går från idé till handling.

– Jag ser till att ungdomsperspektivet lyfts i kommunens verksamheter och att politiker tillfrågar unga i beslut som rör dem, innan besluten fattas, säger hon i en rapport om projektet.

Ungas idéer samlas in i idéverkstäder, som därefter konkretiseras tillsammans med vuxna i så kallade hackatons. Därefter ska förslagen prioriteras och de viktigaste ska genomföras. 

Första omgången av Youth up north avslutades med ett möte i Arjeplog i april 2023, som samlade lokala beslutsfattare, näringsliv, civilsamhälle och unga. Foto: Youth up north

”Många underskattar oss”

En av dem som deltagit i Youth up north i Boden är 16-åriga Mimmi Noelle Sandström Väätti.

– Jag tror att många underskattar oss. Och sen att många tror att dom redan vet vad ungdomar vill, utan att ha frågat, säger hon i rapporten.

– Jag tycker att det är så kul att kunna uppmuntra ungdomar att vilja vara med och påverka, och ifall det är nånting dom vill förändra så ska det finnas ett sätt att göra det, fortsätter hon.

Några av resultaten i de tre kommuner som hittills deltagit i Youth up north är att 413 aktiviteter som unga har efterfrågats har genomförts. Två permanenta mötesplatser har öppnats, och två av tre ungdomskonsulenter kommer att vara fortsatt anställda i kommunerna efter att projektet avslutas.

Isak Utsi är kommunstyrelsens ordförande Arjeplog, och han tycker att det är rationellt att satsa på ungas delaktighet.

– Trivs man och mår bra i sin kommun och på platsen där man bor, och känner att ens röst räknas – då tror jag också sannolikheten är större att man känner att man vill bo kvar eller kanske flytta tillbaka efter studier eller jobb, säger han.

Youth up north

… drivs av Youth 2030 Movement, som är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna. Föreningen jobbar i hela Sverige för en större och starkare demokrati där unga har makt och inflytande. Detta görs genom att utbilda, inspirera och utmana beslutsfattare, stärka ungas organisering och bedriva påverkansarbete.

Projekt med effekt

Slututvärderingen av projektet som genomfördes i Arjeplog, Boden och Dorotea kommun har utvärderats av det externa konsultföretaget Ramboll. Några slutsatser:

• Projektet har bidragit till ökad interaktion mellan unga
och beslutsfattare.

• Tjänstepersoner och beslutsfattare har fått ökad förståelse och tilltro till
ungas kompetens att bidra till det lokala beslutsfattandet.

• Projektet har bidragit till att bygga en långsiktig struktur för att bibehålla
interaktion mellan unga och beslutsfattare (genom bland annat ungdomskonsulter).

• Projektet har bidragit till att det finns fler aktiviteter för unga i de deltagande kommunerna, aktiviteter som de unga själva har efterfrågat.

Källa: Youth up north
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV