Glöd · Ledare

Enormt ingrepp i den personliga friheten att tvinga ungdomar lära sig döda

Sverige är som bekant inte medlem i Nato ännu. Men det har redan beslutats att så fort vi blir medlemmar så ska vi, inom ramen för Nato-samarbetet, skicka trupper för att bevaka Lettlands gräns mot Ryssland. Varför nu Ryssland skulle vilja invadera Lettland när de har fullt upp i Ukraina diskuteras inte, inte heller hur troligt det är att de verkligen skulle vara beredda att riskera det världskrig som ett angrepp på ett Nato-land förmodligen skulle leda till. 

Just Lettland är kanske inte så kontroversiellt, men ett Natomedlemskap innebär också att Sverige under den närmaste tiden kan komma att dras in i allt fler konflikter som inte är lika svart-vita. Vad händer till exempel om USA går till angrepp mot ett land – kommer Sverige skicka trupper eftersom vi är allierade? Eller om Turkiet anfaller ett av sina grannländer?

Samtidigt med detta kommer också beskedet att allt fler ska tvingas till mönstring och värnplikt. 2009 beslutades att Sverige skulle låta värnplikten vila i fredstid, men bara några år senare revs beslutet upp. Hittills har det dock varit ganska få av dem som varit ovilliga som har kallats till mönstring, men det ska det bli ändring på. Redan i år har 4 500 personer som ”inte alls varit motiverade” kallats till mönstring, säger Christina Malm, generaldirektör för Plikt- och prövningsverket till SVT. Och nästa år räknar hon med att det kan bli upp till 8 000. Av dessa tror hon att åtminstone hälften kommer tas ut till att göra värnplikt. 

4 000 ovilliga ungdomar kommer alltså att tvingas lära sig döda, drillas i militär disciplin och bli bestraffade om de vägrar att lyda order. Det är ett enormt ingrepp i den personliga friheten som det talas alldeles för lite om.

När krigslarmen dånar finns det ingen tid till eftertanke, trots att det är då som vi skulle behöva den som mest. Ingen frågar sig om det är rimligt att vi är med och bidrar till den allmänna våldseskaleringen i världen, ingen frågar sig om det är rimligt att vi ska tvinga ungdomar att lära sig strida trots att det inte föreligger något direkt militärt hot mot Sverige, ingen frågar sig om det är rimligt att vi kastar oss in i en allians som kräver att vi ska satsa ännu mer pengar på försvaret och delta i olika militära insatser. 

Eller jo förresten. Några frågar sig det. Svenska freds, Kristna fredsrörelsen, Svenska läkare mot kärnvapen med flera hör till dem som varit kritiska till Nato-medlemskapet ända från början. För säkerhets skull såg därför regeringen till att kapa allt stöd till fredsorganisationer strax innan jul. 20 miljoner i statligt stöd blev till 0 kronor. Så gör man för att tysta all kritisk diskussion samtidigt som man fostrar den unga generationen till att följa order och aldrig ifrågasätta.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV