Radar

Vätgas nyckel till sjöfartens omställning

Forskare ser stor potential i vätgas som drivmedel för färjor, men efterlyser styrmedel för att få igång utvecklingen.

Färjor är värstingar när det kommer till utsläpp och drivs uteslutande av fossila bränslen. Men det finns alternativ, och vätgas kan bli nyckeln till omställningen – om rätt styrmedel kommer på plats. Det konstaterar forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

I våras blev norska MF Hydra som trafikerar en rutt nordost om Stavanger världens första färja att drivas på vätgas, som Landets Fria tidigare rapporterat om. Ett bränslebyte är nödvändigt; i dag släpper färjetrafiken ut mer än flyget per person och kilometer. Just vätgas pekas ut av IVL Svenska Miljöinstitutet som en möjlig nyckel till sjöfartens omställning.

Utsläppen är endast vatten – under förutsättning att den energi som finns lagrad i vätgasen är förnyelsebar. Och grön vätgas är ännu en bristvara, vilket hämmar genombrottet på marknaden.

– Det är fortfarande relativt dyrt, tillgången på grön vätgas är osäker och det återstår ännu utmaningar kopplat till infrastruktur, lagring och bunkring, säger Julia Hansson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för forskningsprojektet HOPE som har analyserat förutsättningarna för vätgas och bränsleceller inom nordisk sjöfart i ett pressmeddelande.

Om vätgasen blir konkurrenskraftig som bränsle skulle inte bara utsläppen av växthusgaser avta, utan även utsläpp som kväveoxider och partiklar. För att nå dit, menar IVL att det behövs styrmedel som ger stöd till de som går först. Att sjöfarten kommer ingå i EU:s utsläppshandel från och med nästa år är ett steg på vägen, men ytterligare åtgärder behövs för att underlätta för förnyelsebara bränslen inom sjöfarten, menar forskarna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV