Radar

9 av 10 svenskar vill ändra livsstil för klimatet

57 procent av svenskarna anser att flygresor bör förbjudas om destinationen kan nås inom tre timmar med tåg.

86 procent av svenskarna är beredda att ändra livsstil för klimatets skull, visar en opinionsundersöknings som utförts på uppdrag av TV4.

– Det här skickar ett jätteviktigt budskap till våra beslutsfattare, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén till TV4.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) har vid flera tillfällen betonat att Sveriges klimatpolitik inte kan förvägra människor deras frihet och livsstil. Senast under en presskonferens under klimattoppmötet Cop 28 i Dubai uttryckte hon det så här:

– Jag vill att klimatpolitiken ska öka människors frihet och inte begränsa deras vardag, eftersom den då inte är hållbar. 

– Klimatkrisen innebär redan nu stora uppoffringar för människor och samhällen världen över. Klimatkrisen gör levnadsvillkoren sämre, särskilt i de delar av världen där konsekvenserna just nu är som allra mest förödande. Vår lösning på det problemet kan inte vara åtgärder som också innebär uppoffringar likt sämre levnadsvillkor, sade Romina Pourmokhtari.

Men nu är alltså en stor majoritet av svenskarna beredda att ändra livsstil för klimatets skull. Något politikerna snarare borde underlätta, menar Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

– Människor ser effekterna av klimatförändringen och de vill göra någonting för att bidra till att lösa problemet.

– Politiken måste bidra på olika sätt så att det blir lätt för den enskilda att göra det man vill – nämligen ställa om, säger Karin Lexén till TV4.

Förändra resmönster

På vilket sätt svenskarna är beredda att ändra sin vardag syns i tidigare opinionsundersökningar. 

61 procent är beroende av bil i sin vardag, men majoriteten av de som äger en bil anser att det är viktigt att politiker vidtar åtgärder för att minska beroendet av bil i vardagslivet, visar en Sifoundersökning som Landets Fria tidigare rapporterat om

I årets SOM-undersökning från Göteborgs universitet uppger 57 procent av de tillfrågade att flygresor bör förbjudas om destinationen kan nås inom tre timmar med tåg. 

Och 70 procent av svenskarna anser att det ekonomiska stödet och skattelättnaderna till flyget ska tas bort, enligt en opinionsundersökning från Europeiska investeringsbanken EIB.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV