Radar

Aurora: Låt HD pröva vår stämning av staten

Klimatdemonstration i Stockholm som den ungdomsledda organisationen Auroras gjorde inför inlämning av sin stämningsansökan mot staten för bristande klimatarbete.

I juni yrkade JK på att klimatgruppen Auroras stämning av svenska staten för bristande klimatpolitik borde avvisas. På måndagen svarade Aurora med ett yttrande till Nacka tingsrätt. Aurora menar att JK:s yttrande är ”oseriöst och verklighetsfrånvänt” och vill att frågan tas upp av Högsta domstolen.

I mars i år stod det klart att Nacka tingsrätt ansåg att klimatgruppen Auroras yrkanden var tillräckligt tydliga för att kunna prövas i domstol. Staten, företrädd av justitiekanslern (JK), fick tre månader på sig för att svara på stämningen med ett yttrande. JK menade i juni att stämningen borde avvisas bland annat med hänvisning till att domstolar inte har makt över riksdag och regering enligt den svenska maktdelningsprincipen.

300 unga står bakom stämningen där de anklagar den svenska statens klimatarbete för att vara otillräckligt, och att det därför utgör ett brott mot mänskliga rättigheter. Aurora menar att unga är särskilt utsatta för klimatförändringarna eftersom dessa beräknas förvärras kraftigt under deras livstid. JK:s skrev i sitt svaromål i juni också att Auroras stämning bland annat innehåller ”vaga och abstrakta påståenden om kränkningar av Europakonventionen”. Inte heller anser JK att unga människor är mer utsatta än andra personer som vistas i Sverige, något klimatgruppen hävdar:

– Vår stämning är uppbyggd kring risken för att våra mänskliga rättigheter kränks i framtiden, det vill säga inte de kränkningar som redan har skett – även om vi kunnat gjort det har vi lagt upp processen så att kränkningar mot Europakonventionen innebär att statens politik i dag innebär stor sannolikhet för kränkningar imorgon. Vi lutar oss på IPCC:s prognoser som visar hur klimatkrisen kommer att se ut och de konsekvenser det kommer att medföra under perioden från idag fram till 2100, det är ett okontroversiellt påstående – trodde man, säger Auroras talesperson Anton Foley till Syre.

Aurora vill nu att Högsta domstolen tar upp frågan direkt för att få till stånd ett snabbt avgörande. Runt om i världen har grupper av unga stämt sina stater för att bryta mot deras rättigheter på grund av bristande klimatarbetet.

I mitten av augusti fick 16 unga som hade stämt delstaten Montana i USA för att bryta mot deras att deras rätt till en hälsosam miljö medhåll av en domstol, i vad som beskrevs som en banbrytande klimatdom.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV