Radar

Svensk ull klimatvänligare än importerad – idag kastas hälften bort

Svensk ull är en biprodukt från köttindustrin, med stor hållbarhetspotential enligt forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Svensk ull har lägre klimatpåverkan än importerad, men idag eldas eller kastas mer än hälften bort. Det hoppas forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet att det kan bli ändring på.

Textilindustrin förbrukar stora mängder resurser och har stor klimat- och miljöpåverkan. Efterfrågan på ull ökar i Sverige, men tillgodoses idag främst genom ökad import. Samtidigt slängs eller eldas mer än hälften av den svenska ullen upp, något Landets Fria Tidning tidigare berättat om. Detta trots att den är bättre för klimatet, djuren och kräver dessutom mindre vatten än importerad, visar en analys från IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Svensk ull har absolut potential att bidra i omställningen till en hållbar textilindustri, säger Elvira Molin, livscykelexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett uttalande. 

Svensk ull kommer från får och lamm inom köttindustrin och är en biprodukt. Fåren och lammen avlas inte för sin ull, och den lämpar sig inte heller för ull av högsta kvalité. Däremot finns ett ökat intresse för att använda svensk ull för exempelvis foder i jackor och vävda mattor, enligt projektet Swedish Wool initiative som står bakom hållbarhetsanalysen.

– För att stärka expansionen av svensk ullindustri behöver vi lösa knutar som kvalitetssäkring, prissättning och infrastruktur för att bearbeta ullen. Det är frågor som nu hela branschen tar sig an, säger Johan Sidenmark, projektledare på Axfoundation som driver The Swedish Wool initiative.

Att svenska gårdar använder mer mark för bete överlag har även positiva effekter för biologisk mångfald, enligt analysen. En resursmässig nackdel är dock att djuren behöver stödfodras vintertid. 

Läs även: 

Svensk ull – ett kulturarv som slängs

Så ska mindre ull gå till spillo