Radar

Medborgarpanel ska få svenskar att äta hållbart

Under fyra träffar varav två digitala har den slumpvis utvalda medborgarpanelen samlat förslag som ska göra det lättare att äta hälsosamt och hållbart för planeten.

Ät mindre kött och mer frukt och grönt – det är inga nyheter, men få lever upp till råden. Under våren har Livsmedelsverket låtit en slumpvist utvald medborgarpanel komma på sätt att sänka trösklarna för med hållbart ätande. Förslagen blir nu underlag i ett regeringsuppdrag.

Bara var sjätte svensk äter tillräckligt med frukt och grönt, och många äter betydligt mer kött än vad som rekommenderas ur hälso- och klimatsynpunkt.

Under våren har drygt 60 slumpvist utvalda personer från hela landet försökt lösa uppgiften att få människor att äta mer hållbart, för hälsan och miljön. 
Vid fyra mötestillfällen har medborgarpanelen fått lära sig mer om frågan tillsammans med experter. De har därefter tagit fram 40 förslag som nu överlämnats till Livsmedelsverkets generaldirektör.

Bland panelens förslag (se faktaruta) finns att utöka hemkunskapen i skolan och ta in fler perspektiv i undervisningen, att sänka momsen på frukt och grönt, och att förbjuda affärer att slänga ätbar mat utan att först erbjuda den till sänkt pris.

– Förslagen är unika eftersom det är första gången som en medborgarpanel ger inspel till myndigheters arbete i Sverige, säger Irene Blom som är projektledare för medborgarpanelen i ett pressmeddelande.

Frågan deltagarna skulle hitta svar på var ”Vad behöver förändras för att du och alla andra ska kunna äta på ett sätt som är hälsosamt, hållbart för planeten och som alla har råd med?”

Deltagaren Tom, som är pensionär hemmahörande i Karlstad tyckte arbetet var lite kaotiskt i början, men att det kom fram väldigt mycket spännande idéer och tankar, säger han.

– Jag tror att om samhället förändras, till exempel genom att minska lockerbjudanden på tomma kalorier leder det till att människor förändrar sitt beteende och överkonsumtionen minskar. Jag bär med mig en förhoppning att vårt arbete får betydelse framöver.

"Det har varit mycket intressant att följa panelens arbete och det är imponerande att se alla kloka och spännande förslag som kom fram", säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström (till höger) som tog emot medborgarpanelens avslutande träff
"Det har varit mycket intressant att följa panelens arbete och det är imponerande att se alla kloka och spännande förslag som kom fram", säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström (till höger) som tog emot medborgarpanelens avslutande träff. Foto: Livsmedelsverket

Gymnasieeleven Lucas från Solna berättar så här om arbetet i panelen.

– Jag tar särskilt med mig insikten hur svårt det är att komma på en lagstiftning som är användbar och som inte skadar någon i landet. Speciellt när alla har så olika situationer.

Regeringsuppdrag

Förslagen blir nu del av ett underlag för regeringsuppdraget ”Uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion” som Livsmedelsverket har tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Det ska utmynna i nationella mål för hållbar livsmedelskonsumtion.

– Vi ska också utvärdera och sprida kunskap om själva metoden, säger Irene Blom, projektledare för medborgarpanelen.

Pensionären Conny i Uddevalla är nöjd med sitt deltagande.

– En fantastisk grupp, och mycket diskussioner – det har varit jättebra. Jag tror särskilt att kunskapen behöver öka hos allmänheten. Nu hoppas jag att något av det vi föreslagit blir verklighet! säger han.

Läs ävenNya kostråd: Ät mindre kött

De nya nordiska näringsrekommendationerna tar för första gången både hänsyn till hälsa och klimat
De nya nordiska näringsrekommendationerna tar för första gången både hänsyn till hälsa och klimat. En av de starkaste råden är att minska mängden rött kött, av både hälso- och miljöskäl. Konsumtionen bör inte överskrida 350 gram per vecka. Tidigare gick gränsen vid 500 gram. Foto: Johan Hallnäs/TT

Medborgarpanelens rekommendationer

Nedan följer ett urval. Samtliga rekommendationer går att läsa här.

• Tydlig och lättbegriplig märkning på varor med högt socker/salt/fett/fibrer innehåll i såväl butik som på restaurang, exempelvis genom cirkeldiagram.

• Hållbar matlagning och livsmedelskunskap som kärnämne i gymnasiet.

• Inför en skatt på socker och momsbefria obehandlade grönsaker och frukt.

• Informationskampanj till alla hushåll från livsmedelsverket om vad som är hälsosam och hållbar mat. Likt MSB ”om kriget kommer”. Ska spridas brett både i press och sociala medier.

• Öka exponeringen av hälsosamma vegetabiliska produkter i butik och handel genom att begränsa exponeringen av animaliska produkter. Detta bör genomföras genom en branschöverenskommelse, likt den om åldersgräns för energidrycker.

• Statligt fruktstöd som ger samtliga medborgare möjlighet att varje dag utan extra kostnad äta en frukt eller grönsak.

• Förbjudet försäljningsställen att slänga mat som går att äta, utan att först ha erbjudit den till reducerat pris.

Källa: Livsmedelsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV