Radar

Preem kan få greenwashpris – igen

 Demonstration vid mark- och miljööverdomstolen i Stockholm inför beslut om Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet utanför Lysekil, 15 juni 2020.

Nu är det dags att rösta fram årets mottagare av miljörörelsens antipris Svenska Greenwashpriset. De nominerade är Sveriges regering, Svenska kyrkan och 2019 års ”vinnare”, Preem.

Varje år delar Jordens vänner ut landets minst attraktiva miljöutmärkelse, Svenska Greenwashpriset. Miljöorganisationen vill med priset uppmärksamma hur olika aktörer i samhället framställer sig själva eller sin verksamhet som hållbarare än vad den egentligen är. Nomineringarna kommer från allmänheten, som också röstar fram vinnaren.

Bland tidigare vinnare finns Sveaskog, Svenskt flyg, AP-fonderna, och Preem, som kammade hem priset 2019. Preem är svensk industris näst största utsläppare av koldioxid, efter SSAB.

Nomineringen (som kan läsas i sin helhet på Jordens vänners sajt) inleds med följande ord: ”Preem är fossilbolaget som profilerat sig som en ledande producent av förnybara bränslen. I verkligheten fortsätter Preem att producera precis lika mycket fossila bränslen som tidigare, samtidigt som de parallellmarknadsför sig som en ledande ’grön’ energiproducent.”

Drivmedelsföretaget delar inte synen på sin verksamhet, säger 
Ludwig Kollberg, chef för kommunikation och public affairs på Preem till Resumé:

– Vi är givetvis av en annan åsikt. I detta nu pågår en omfattande omställning inom Preem, där vi ställer om från fossilt till förnybart med sikte på att vara klimatneutrala år 2035, och när vi är framme är vi ett av de företag i Sverige som bidragit mest till att klimatmålen nås i tid. Avancerade biodrivmedel är enligt IPCC, Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket en bra och hållbar lösning för att minska transportutsläppen, och redan nästa år kommer vi att ta det första, riktigt stora klivet mot den fossila utfasningen. Det är vi såklart väldigt stolta över och något vi kommer att fortsätta att berätta om, säger han.

Om det blir Preem, Svenska kyrkan eller regeringen som vinner priset offentliggörs i höst.

Läs mer: Sveaskog får anti-pris för greenwashing 

Och de nominerade är...

Svenska regeringen

På kort tid har den nya svenska regeringen gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts. Samtidigt hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen och att de officiella svenska klimatmålen ligger fast. Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning och oförmåga att leverera tillräcklig klimatpolitik för att klara Parisavtalet. Men den nuvarande regeringens politik saknar motstycke.

Svenska kyrkan

“I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens gränser. Som kristna kallar vi det för att ta ansvar för skapelsen”, låter det på Svenska kyrkans hemsida. Kyrkan ska arbeta för att bygga ett gott samhälle, värna alla människors lika värde och handla med omtanke om skapelsen. Tyvärr verkar en del av skapelsen inte lika viktig att värna – den svenska skogen. Trots kyrkans värdegrund agerar de som vilket skogsbolag som helst. Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsägare. Istället för att kalhugga skogar och utrota biologisk mångfald skulle Svenska kyrkan kunna använda sina stora möjligheter att gå före i en omställning till naturnära hyggesfritt brukande. Det om något hade varit att värna om skapelsen. 

Preem

Preem är fossilbolaget som profilerat sig som en ledande producent av förnybara bränslen. I verkligheten fortsätter Preem att producera precis lika mycket fossila bränslen som tidigare, samtidigt som de parallellmarknadsför sig som en ledande “grön” energiproducent. Det kan se bra ut på pappret men sanningen är att biobränslen ger lika stora koldioxidutsläpp som fossila bränslen när de förbränns i fordon. Med sin gröna marknadsföring har Preem fått människor att tro att Sverige har ett hållbart bränslealternativ. I själva verket blir Preem med den pågående raffinaderiutbyggnaden Sveriges näst största utsläppare av koldioxid efter SSAB. När bränslena som Preem producerar väl används i fordon ger de varje år utsläpp som är större än Sveriges övriga totala utsläpp. Det är varken hållbart eller att göra “resan bättre för alla tappra kämpar”, som de uttrycker sig i reklam.

Källa: Jordens vänner

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV