Radar

EU-parlamentet vill stoppa greenwashing

Arla får inte längre använda budskapet "netto noll klimatavtryck" efter ett beslut i Patent- och marknadsdomstolen i februari.

Ogrundade miljöpåståenden ska förbjudas, och reglerna kring miljömärkning ska stramas åt. Detta enligt ett lagförslag som EU-parlamentet nu ställt sig bakom.

”Gränslösa resor inom planetens gränser: Flyg CO2-neutralt nu för att hjälpa oss att bli koldioxidneutrala till 2050.”

Budskapet kommer från flygbolaget Lufthansa i en kampanj på sociala medier, som fälldes av Reklamombudsmannens opinionsnämnd i november 2022, då det bedömdes vara vilseledande.

I februari förbjöds Arla att använda uttrycket ”netto noll klimatavtryck” efter ett beslut i Patent- och marknadsdomstolen. Reklamen är missvisande och påståendet om klimatneutralitet understöds inte av bevis, enligt domstolen.

Anmälningarna om missvisande miljöpåståenden har ökat i Sverige under de senaste åren. Och 42 procent av reklamens miljöpåståenden är falska, vilseledande eller överdrivna, visar en granskning som EU-kommissionen gjort i medlemsländerna. Något som det kan komma att bli ändring på, efter att parlamentet nu ställt sig bakom ett lagförslag om att stoppa greenwashing eller grönmålning.

Lagförslaget innebär att det ska bli förbjudet att använda påståenden som ”miljövänlig”, ”naturlig”, ”klimatneutral” och ”eko” – såvida inte dessa styrks av detaljerade bevis. I nämnda granskning visade sig 6 av 10 påståenden sakna bevis som gav stöd åt det som hävdades.

I förslaget till ny lag ska även miljöpåståenden som uteslutande bygger på kompensation av utsläpp förbjudas.

– Det här är slutet för djungeln av falska miljöpåståenden, sa kroatiska EU-parlamentarikern Biljana Borzan (S) efter omröstningen, där 544 röster var för förslaget, 18 emot och 17 nedlagda.

Sanktioner

Vad blir då skillnaden för Sveriges del, om företag redan idag fälls för vilseledande marknadsföring? En skillnad är att den nya EU-lagen föreslås föra med sig sanktioner för företag som bryter mot lagen. Lufthansa och Arla fälldes, som redan nämnts, men fick inga böter.

En annan nyhet i lagförslaget är att endast hållbarhetsmärkningar som bygger på officiella certifieringssystem eller som fastställts av offentliga myndigheter ska tillåtas.

Lagen ska även syfta till att stoppa produkter med inbyggd kort livslängd. Det ska inte heller tillåtas att begränsa en produkts funktion när den används med reservdelar eller tillbehör (exempelvis laddare) tillverkade av andra företag.

Innan lagen kan bli verklighet ska parlamentet och EU-ländernas regeringar förhandla dess slutgiltiga innehåll och formuleringar.

Läs merGrön EU-giv mot slit-och-släng-tänkande

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV