Radar

Extra gympa gav högre svenskabetyg

Elever som fick extra konditionsträning två gånger i veckan höjde sina betyg i flera skolämnen.

122 elever i Järfälla fick en halvtimmes extra gympapass två gånger varje vecka. Resultatet? Bättre kondition och muskelstyrka – och högre betyg.

Svenska elever har minst idrottsundervisning i Norden, och rör sig minst av alla elever i Skandinavien. Bara omkring var tionde 13–15-åring upplever sig vara fysiskt aktiv minst en timme om dagen, som är den nivå Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Nu har forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan låtit 122 slumpmässigt utvalda elever i årskurs 7 få extra pulshöjande träning under 30 minuter två gånger i veckan, utöver de ordinarie idrottslektionerna. Under träningspassen skulle eleverna uppnå minst 70 procent av sin maxpuls. Eleverna kom från tre skolor med stor socioekonomisk variation. Projektet pågick under två års tid, därefter jämfördes deras mående och skolresultat med en kontrollgrupp. 

Föga förvånande ökade de elever som fått extra träning sin kondition, muskelstyrka och sitt betyg i idrott och hälsa. Men även i skolämnena svenska och engelska förbättrades de tränande elevernas betyg i jämförelse med kontrollgruppens. De skattade även sin fysiska självkänsla högre.

– Vi hoppas att projektet kan fungera som en inspiration för fler skolor att öka fysisk aktivitet för att förbättra fysisk kapacitet och eventuellt även skolbetyg, säger Izabela Seger, idrottslärare och lektor på Barn- och elevhälsa inom Järfälla kommun och en av studiens författare i ett uttalande.

Två av de tre deltagande skolorna kommer att fortsätta med extra rörelse utöver den ordinarie idrottsundervisningen.

Studien En hållbar svensk skolintervention med extra pulshöjande träning – dess organisation och effekter på fysisk kapacitet och akademisk prestation går att läsa här.

Läs mer: Kroppskomplex får sexor att skolka från gympan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV