Glöd · Ledare

Därför hänger hatet mot invandrare och mot klimatet ihop

Ni kanske har märkt att Sverigedemokraterna allt mer har börjat ta strid i klimatfrågorna? Deras riksdagsledamot Elsa Widding tycker att ”klimatkrisen saknar vetenskapligt stöd” och tror att det är en större risk att folk kommer dö av kyla än av värme. Deras klimatpolitiske talesperson Martin Kinnunen tyckte inte att Klimatpolitiska rådets sågning av regeringens politik var ”särskilt bekymrande” och deras ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt vill inte ha någon ny vindkraft i Sverige överhuvudtaget.

Varför detta fokus på klimatet? kanske någon undrar. Det enkla svaret är förstås att de ser att det finns röster att vinna här. När nu nästan alla partier mer eller mindre har gått med på deras migrationspolitik så måste de hitta nya områden där de kan sticka ut och driva en egen linje. SD är också ett utpräglat populistparti och om det är något som verkar gå hem i de svenska stugorna så är det sänkta bränslepriser.

Men det är också logiskt att de driver den här frågan utifrån att nationalistiska partier också nästan alltid är om inte klimatförnekare så i alla fall klimatskeptiker. Det syns i den amerikanska politiken och i många andra europeiska länder. Vad det handlar om i grund och botten är egoism och synen på oss själva som skapelsens krona. För på samma sätt som rasistpartierna förvägrar flyktingar en trygg tillvaro och rätten att leva i vårt land förvägrar de också kommande generationer en trygg framtid.

I Miljöpartiets partiprogram står det att den gröna rörelsen bygger på tre grundläggande principer: solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med världens alla människor. Även om man på goda grunder kan argumentera för att dagens MP inte lever upp till de där principerna så ryms i detta mycket av motsättningen mellan den frihetligt gröna rörelsen och den auktoritära nationalismen. För nationalisterna existerar bara vi här och nu. Vad spelar det för roll om mänskligheten kollapsar om hundra år, då är vi ju ändå alla döda?

Det sistnämnda sägs förstås nästan aldrig rakt ut men man anar att det är så de resonerar. Istället angriper man ”klimatalarmisterna” genom att påskina att det inte alls är så farligt som de vill göra gällande. Att kalla sina motståndare för alarmister eller hysterikor är ett gammal beprövat recept. Under 1800-talet och långt in på 1900-talet var det en vanlig härskarteknik från män som ville sätta kvinnor på plats. Kvinnor ansågs till sin natur vara känslostyrda, oberäkneliga och ja … hysteriska, till skillnad från männen som sågs som rationella och logiska och förmögna att fatta väl avvägda beslut. Något som givetvis inte stämmer, vare sig då eller nu.

Att vara känslostyrd behöver inte vara negativt i alla lägen, men om vi skulle gå med på att så är fallet så skulle deras tjat om känslostyrd klimatalarmism ändå falla platt till marken eftersom så gott som hela forskarkåren är överens om klimatförändringarnas realitet och allvar. Och forskning bygger ju just på logik och empiri, inte på känslor. Om det är några som är känslostyrda i klimatdebatten så är det snarare alla de män som går till attack mot exempelvis Greta Thunberg och andra som bara försöker tala om vad vi har att förhålla oss till.

När jag skriver detta är det Sveriges ”overshoot day”, alltså den dag på året då vi har förbrukat de resurser som egentligen borde räcka för hela året. Att den här dagen infaller tidigare och tidigare för varje år är också ett tydligt tecken på hur den hysteriska jakten på tillfredsställelse här och nu premieras framför vår långsiktiga överlevnad. För många av jordens invånare är klimatkatastroferna i form av långvarig torka, översvämningar och livsmedelsbrist redan ett faktum. Detta leder i sin tur till att många tvingas fly. Men inte ens när offren för katastroferna bankar på vår port förmår vi att inse allvaret. Istället bygger vi högre murar och större skygglappar.

Så kan illusionen om att vi är skapelsens krona, och att det bara är vi och våra behov här och nu som spelar någon roll fortsätta.

Fortfarande kallt i luften, men det ser i alla fall ut att bli sol i stora delar av landet under påskhelgen.

Finland ser ut att gå samma väg som Sverige och få en nationalkonservativ regering.

Glöd · Debatt

”Poänglöst att koppla befolkningsfrågan till ekofascism”

Terroristen Brenton Tarrant, som mördade 51 människor 2019 i två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland kallar sig själv ekofascist.

Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan riktas mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga, skriver Anders Sirén i en slutreplik på Valdemar Möllers inlägg i debatten om befolkningsfrågan.

I sin replik till mitt debattinlägg om befolkningsproblematiken återkommer Valdemar Möller än en gång till de så kallade ”ekofascisterna”. Får man tro den rapport som Möller själv länkar till så ingår det i ekofascisternas tankegods – utöver själva fascismen – inte bara idéer om överbefolkningsproblematiken utan också om ekologiskt jordbruk, närodlat, bevarande av skogar och våtmarker, djurrätt, hembygd, vegetarianism, alternativmedicin, skydd av utrotningshotade växt- och djurarter, trädplantering, återvinning, konsumtionskritik, självförsörjning, kamp mot invasiva arter, anti-kapitalism, anti-globalisering, med mera. Påpekandet ”ekofascisterna tycker också så” kan alltså riktas inte bara mot oss som lyfter befolkningsfrågan utan mot i stort sett varenda människa som alls engagerar sig i någon miljöfråga överhuvudtaget. Ganska poänglöst påpekande med andra ord.

Möller konstaterar att det finns en konflikt mellan att å ena sidan inte vilja uppmuntra folk att skaffa många barn, men att å andra sidan vilja ge stöd åt barnfamiljer för barnens egen skull. Och naturligtvis är det så – om det inte skulle uppstå målkonflikter i samband med att man försöker lösa miljöproblem skulle de alla för länge sedan redan varit lösta!

Trots dessa invändningar erkänner nu Möller, som tidigare bagatelliserat befolkningsproblematiken, att befolkningsökningen behöver saktas ner och till och med vändas. Och han förespråkar att man för att nå dit bör använda morötter hellre än piskor – precis det jag också själv tidigare argumenterat för! Det är glädjande att Möller ändrat sig på denna punkt. Jag hoppas att den fortsatta debatten nu kommer att kunna fokusera på det viktiga: Hur vi snabbast möjligt, och med minst möjliga oönskade bieffekter, ska kunna vända befolkningsökningen till en minskning. Ingen av oss har idag en färdig lösning, men tillsammans måste vi lyckas finna en.

· Debatt

”Vilken agenda har de som oroar sig för befolkningsökning?”

Är befolkningsfrågan en klimat- och miljöfråga och hur ska den i sådant fall hanteras? Det är viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vilken deras agenda är, svarar Valdemar Möller Anders Sirén.

DEBATT. Givetvis spelar antalet människor i sig roll, inte bara vad vi gör, i det har Anders Sirén helt rätt. Däremot skiljer vi oss åt i synen på vad som behöver göras. Siren skriver i sin replik att vi bör ”avskaffa de ekonomiska incitament som i många länder (Sverige inkluderat) belönar barnafödande och hellre införa ekonomiska incitament som belönar dem som avstår från att skaffa många barn.” Jag antar att det är barnbidrag och liknande bidrag han syftar på här. 

Problemet med det synsättet är att det är barnen som straffas och tvingas växa upp i fattigdom. För oavsett om alla bidrag tas bort är jag övertygad om det kommer finnas människor som kommer fortsätta att skaffa många barn. Dels för att människan inte är enbart en ekonomiskt rationell varelse, för många är en stor familj meningen med livet och källan till en stor lycka. Dels för att det i många kulturer, med en mindre utbyggd social välfärd än Sveriges, är en trygghet att ha många barn eftersom det innebär att någon kommer kunna ta hand om en på ålderns höst.

Att vända populationsökningen är alltså ingen lätt sak, vilket inte betyder att man inte ska försöka. Men jag tror betydligt mer på morötter än på piskor i det här sammanhanget, framförallt eftersom det som sagt är barnen som kommer bli lidande om man slutar att ge bidrag till de som skaffar många barn. 

Även om Anders Sirén aldrig har stött på några ekofascister betyder det inte att de inte finns. FOI rapporterade exempelvis för två år sedan om att pandemin har ”varit en god grogrund för gröna fascistiska idéer”. Det här betyder givetvis inte att alla som oroar sig över befolkningsökningen är ekofascister, vilket jag heller aldrig har påstått, men det är en rörelse som är värd att ta på allvar. 

Därför är det också viktigt att vara kritisk till de som pratar om problemen med befolkningsökning och fråga sig vad deras agenda är.