Radar

Stor ensamhet bland äldre

Många pensionärer lever ensamma.

Var tredje person över 60 år i Sverige lever ensam. Många av dem är också barnlösa. En forskargrupp vid Högskolan i Gävle ska nu titta närmare på hur äldre påverkas av ensamheten.

– Det handlar om 225 000 personer över 60 år som bor ensamma och inte heller har några barn, säger Peter Öberg, professor i socialt arbete, i ett pressmeddelande.

Forskarna konstaterar också att skilsmässor bland äldre har blivit betydligt vanligare. Sedan millennieskiftet har skilsmässor bland äldre fördubblats. Sverige är i dag det enda landet där det är vanligare bland äldre över 65 år att vara frånskild än att vara änka eller änkeman.

– Vår tidigare forskning visar hur viktiga partner och barn är som stödresurser. Vi vill se vad det innebär att sakna nära familj sent i livet och om man har byggt upp alternativa stödnätverk. Intressant är också hur man nu tänker kring de val av familjebildning man en gång gjorde, säger Peter Öberg.

Forskarna har beviljats 3 900 000 kronor från det statliga forskningsrådet Forte för att studera konsekvenserna av att åldras utan nära familj och projektet kommer att pågå i tre år. 
 
Läs mer: Så kan den dödliga ensamheten minska

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV