Radar

”Satsa på kollektivtrafik som attraherar män”

Pendlare i Älmhult.

Män har sämre kunskap om kollektivtrafik, och reser mindre kollektivt än kvinnor. Det visar en rapport från Svensk kollektivtrafik – som tror det finns sätt att locka män till bussen.

Transportsystemet ska vara jämställt, alltså likvärdigt svara mot mäns och kvinnors transportbehov, enligt Riksdagens transportpolitiska mål från 2001. En rapport från Trafikanalys året därpå visade att män kör mer och kvinnor åker mer kollektivt även om tillgången till bil är densamma. Myndigheten antog att skillnaderna skulle minska över tid.

– Men så verkar det inte se ut. Det är förvånande att se att så lite har förändrats på 20 år, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk kollektivtrafik i ett uttalande.

Trafikanalys antagande att män och kvinnor snart skulle börja resa på samma sätt byggde på att kvinnor förmodades börja köra mer bil eftersom sysselsättningen och inkomsten ökat i gruppen. Men så har det alltså inte blivit. Även idag reser kvinnor mer kollektivt än män, visar attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern.

Ett skäl till det kan vara att kvinnor tycker det är viktigare att bidra till bättre miljö än män. I undersökningen anger kvinnor miljön som skäl till att välja att resa kollektivt i högre grad än män.

På branschorganisationen Svensk kollektivtrafik ställer man sig av naturliga skäl inte frågan hur man kan få kvinnor att köra mer bil, utan snarare hur man skulle kunna få män att åka mer kollektivt. I Kollektivtrafikbarometern framgår att män inte bara reser kollektivt mer sällan, de har också sämre kunskap om kollektivtrafiken och hur man reser kollektivt.

”De tycker inte det är användbart men det kan bero på brist på information, därför kan en kunskapshöjning ge effekt på resandet”, konstaterar Svensk kollektivtrafik i en sammanfattning av undersökningens resultat.

Projektledare Mattias Andersson menar att det går att förändra tjänster och trafik så att de passar både män och kvinnor.

– Satsningar på kollektivtrafik som kan attrahera män kommer att ge resultat i ökat resande. Det betyder förstås inte att man ska införa särskilda busslinjer för män, men med ökat fokus på vad olika målgrupper värdesätter kan man öka attraktiviteten för just den gruppen. Det kan handla om riktad marknadsföring, till exempel med reklam som män kan identifiera sig med, säger han.

Läs mer: Sveriges kollektivtrafik nästan 100 procent icke fossil