Glöd · Ledare

Inget nytt under (S)olen

Socialdemokraterna ska “uppdatera sin samhällsanalys, rannsaka sig själva och utforma en politik mer i takt med tiden”, det meddelade Magdalena Andersson på en pressträff.

Betyder det att de äntligen har insett att de senaste årens migrationspolitik bara har spelat SD i händerna och att de måste bedriva en mycket mer offensiv klimatpolitik?

Nej, tyvärr inte. Läser man DN:s intervju med Magdalena Andersson framstår det som att hon redan har bestämt sig för att mycket ska vara precis som tidigare. Det ska vara en fortsatt stram migrationspolitik och klimatpolitiken ska ”ta hänsyn till att levnadsvillkoren ser väldigt olika ut i storstäder och där det inte finns någon kollektivtrafik”. Det sistnämnda hade i den bästa av världar kunnat betyda att man skulle satsa mer på att bygga ut kollektivtrafiken, men mer troligt är att man istället kommer anpassa så att det blir billigare och lättare att ta bilen.

Om man ska försöka utläsa något positivt ur hennes svar så är det väl att de kommer jobba mer för att motverka de ekonomiska klyftorna, men exakt hur det ska gå till går hon inte in på, mer än att det inte kommer ske genom någon generellt höjd inkomstskatt.

Socialdemokraterna skulle verkligen behöva göra en uppdatering av sin samhällsanalys som på många sätt har passerat bäst före-datum för flera decennier sedan. Vi skulle behöva ett modigt socialdemokratiskt parti som vågade prata om allas lika rättigheter, inte bara svenska medborgares, som ifrågasatte tillväxtmålet och värderade rätten till fritid lika mycket som rätten till arbete.

Risken med den här samhällsanalysen är dock att det blir bara lite puts på ytan och att man fortsätter på den inslagna vägen, alternativt att man anpassar sig ännu mer till SD. Den typen av partier finns det tyvärr redan alltför gott om.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV