Radar

Domstol prövar unga klimataktivisters stämning av staten

Deras stämningsansökan blir nu verklighet.

Svenska staten kommer att tvingas svara domstolen på 300 ungas stämningsansökan, där de kräver att staten agerar mot klimatförändringarna. Nacka tingsrätt meddelar att de utfärdar stämning.

I november 2022 lämnade ungdomsrörelsen Aurora in en stämningsansökan mot svenska staten. De kräver att domstolen slår fast att staten måste vidta vissa åtgärder för att begränsa klimatförändringarna (se faktaruta). Efter att tingsrätten nu fattat beslut om att utfärda stämning får staten, som företräds av justitiekanslern, tre månader på sig att svara på stämningsansökan.

– Att domstolen inte självmant vill avvisa vår stämningsansökan ser vi som en stor framgång. Det känns spännande att se hur processen kommer utvecklas nu och hur staten kommer att bemöta våra argument. Förhoppningsvis svarar staten fort eftersom vi befinner oss i en global existentiell klimatkris där varje dag är viktig för det arbete som krävs för att säkerställa en framtid med så milda konsekvenser av sagd kris som möjligt, säger Ida Edling, juridisk koordinator för Aurora i ett uttalande.

Bland de över 600 unga som ursprungligen deltog i den så kallade grupptalan kommer 300 personer att stå bakom stämningen, skriver TT.

För Aurora innebär utfärdandet av stämningen att staten nu kommer att börja betala rättegångskostnader i form av arvode till sina ombud, och att organisationen löper en ekonomisk risk att behöva betala miljonbelopp i ersättning för kostnaderna. Gruppen har redan samlat in över 1 miljon kronor i crowdfunding, pengar som hittills gått till arvode för den egna advokaten.

– Att hålla staten ansvarig för att de kränker ens mänskliga rättigheter är en dyr affär i Sverige. Utan stöd från allmänheten kommer vi inte kunna driva den här processen. Alla bidrag gör skillnad och tillsammans når vi målet, säger Anton Foley, Aurora.

Enligt rådman Olof Roos kommer målet troligtvis leda till huvudförhandling, men det är även möjligt att avgöra målet i skriftlig handläggning, skriver TT.

Det kan även hända att Justitiekanslerns svar leder till att målet avvisas, sa Olof Roos tidigare till Landets fria tidning.

Inför stämningen i höstas bad Aurora regeringen om svar på sina yrkanden. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) skrev då i ett brev till organisationen att ”Regeringen delar Auroras syn på vikten av att nå målen i Parisavtalet”. Hon skriver även att regeringen avser återkomma om hur klimatmålen ska nås i den klimatpolitiska handlingsplanen som presenteras under 2023.

Läs mer: Auroramålet går in i ny fas

Auroras krav

Aurora är en barn- och ungdomsledd klimatorganisation som använder juridik som verktyg för att få Sverige att ta sitt historiska ansvar i klimatkrisen. 

Ungdomarna menar att staten bryter mot Europakonventionen och kränker mänskliga rättigheter av barn och unga i Sverige genom att inte agera kraftigt i klimatkrisen.

De krav Aurora ställer på staten är bland annat 

• att staten fullföljer skyldigheten att göra sin rättvisa del för att stabilisera växthusgaskoncentrationen i atmosfären på en nivå som förhindrar ytterligare farlig antropogen störning i klimatsystemet, för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

• att staten sätter klimatmål om årliga utsläppsminskningar som är tillräckliga för att Sverige ska fullfölja ovan nämnda skyldighet.

• att staten omedelbart vidtar åtgärder för att uppfylla sådana mål och omedelbart upphör med aktiviteter som motverkar uppfyllandet av dem.

Källa: Aurora.se och TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV