Radar

Domstol prövar unga klimataktivisters stämning av staten

Deras stämningsansökan blir nu verklighet.

Svenska staten kommer att tvingas svara domstolen på 300 ungas stämningsansökan, där de kräver att staten agerar mot klimatförändringarna. Nacka tingsrätt meddelar att de utfärdar stämning.

I november 2022 lämnade ungdomsrörelsen Aurora in en stämningsansökan mot svenska staten. De kräver att domstolen slår fast att staten måste vidta vissa åtgärder för att begränsa klimatförändringarna (se faktaruta). Efter att tingsrätten nu fattat beslut om att utfärda stämning får staten, som företräds av justitiekanslern, tre månader på sig att svara på stämningsansökan.

– Att domstolen inte självmant vill avvisa vår stämningsansökan ser vi som en stor framgång. Det känns spännande att se hur processen kommer utvecklas nu och hur staten kommer att bemöta våra argument. Förhoppningsvis svarar staten fort eftersom vi befinner oss i en global existentiell klimatkris där varje dag är viktig för det arbete som krävs för att säkerställa en framtid med så milda konsekvenser av sagd kris som möjligt, säger Ida Edling, juridisk koordinator för Aurora i ett uttalande.

Bland de över 600 unga som ursprungligen deltog i den så kallade grupptalan kommer 300 personer att stå bakom stämningen, skriver TT.

För Aurora innebär utfärdandet av stämningen att staten nu kommer att börja betala rättegångskostnader i form av arvode till sina ombud, och att organisationen löper en ekonomisk risk att behöva betala miljonbelopp i ersättning för kostnaderna. Gruppen har redan samlat in över 1 miljon kronor i crowdfunding, pengar som hittills gått till arvode för den egna advokaten.

– Att hålla staten ansvarig för att de kränker ens mänskliga rättigheter är en dyr affär i Sverige. Utan stöd från allmänheten kommer vi inte kunna driva den här processen. Alla bidrag gör skillnad och tillsammans når vi målet, säger Anton Foley, Aurora.

Enligt rådman Olof Roos kommer målet troligtvis leda till huvudförhandling, men det är även möjligt att avgöra målet i skriftlig handläggning, skriver TT.

Det kan även hända att Justitiekanslerns svar leder till att målet avvisas, sa Olof Roos tidigare till Landets fria tidning.

Inför stämningen i höstas bad Aurora regeringen om svar på sina yrkanden. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) skrev då i ett brev till organisationen att ”Regeringen delar Auroras syn på vikten av att nå målen i Parisavtalet”. Hon skriver även att regeringen avser återkomma om hur klimatmålen ska nås i den klimatpolitiska handlingsplanen som presenteras under 2023.

Läs mer: Auroramålet går in i ny fas

Auroras krav

Aurora är en barn- och ungdomsledd klimatorganisation som använder juridik som verktyg för att få Sverige att ta sitt historiska ansvar i klimatkrisen. 

Ungdomarna menar att staten bryter mot Europakonventionen och kränker mänskliga rättigheter av barn och unga i Sverige genom att inte agera kraftigt i klimatkrisen.

De krav Aurora ställer på staten är bland annat 

• att staten fullföljer skyldigheten att göra sin rättvisa del för att stabilisera växthusgaskoncentrationen i atmosfären på en nivå som förhindrar ytterligare farlig antropogen störning i klimatsystemet, för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

• att staten sätter klimatmål om årliga utsläppsminskningar som är tillräckliga för att Sverige ska fullfölja ovan nämnda skyldighet.

• att staten omedelbart vidtar åtgärder för att uppfylla sådana mål och omedelbart upphör med aktiviteter som motverkar uppfyllandet av dem.

Källa: Aurora.se och TT

Radar

Miljöpartiets nya språkrör: Utred basinkomst nu

Om AI tar jobben kan det behöva införas en basinkomst.

Articifiell intelligens (AI) kan göra att många människor förlorar jobben. Och om det sker kan basinkomst behöva införas. Det säger Miljöpartiets nyvalda språkrör Daniel Helldén i Ekots lördagsintervju.

Om nu en stor del av befolkningen kanske blir arbetslös från de arbeten de har i dag så måste vi göra någon form av förändring av socialförsäkringssystemen, säger Helldén till radion.

Daniel Helldén har, tillsammans med två andra miljöpartister, lämnat motionsförslag till riksdagen om att låta utreda om basinkomst behövs. MP har även tidigare kommit med förslag om basinkomst, en garanterad inkomst för alla utan villkor.

Den här gången motiveras dock förslaget av AI-utvecklingen och enligt Daniel Helldén är det bråttom. Han säger att det klassiska sättet att arbeta kommer att förändras inom en ganska snar framtid.

Vi måste ta krafttag i det här. Det måste göras nu, säger Daniel Helldén.

Radar

Norsk enighet om havsmineraler: ”Pinsamt”

Norge har sedan länge stor olje- och gasverksamhet i havet.

Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som ”pinsamt”.

Efter snåriga förhandlingar meddelade regerande Arbeiderpartiet och Senterpartiet samt Høyre och Fremskrittspartiet på tisdagen att de enats om mineralletning på havsbottnarna.

Olja och gas räknas inte som mineraler i detta sammanhang, så Norge ger sig i och med detta ut på oprövad mark.

– Vi startar en ny näring på norsk sockel, då är det viktigt med en bred majoritet, sade Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressträff.

Men miljögrupper är bittert kritiska.

– Norge öppnar för oåterkalleliga ingrepp i områden där naturen är helt okänd, säger Frode Pleym från Greenpeace enligt nyhetsbyrån NTB.

– Det enda stortinget är rädda för är att Kina ska utkonkurrera Norge – inte konsekvenserna för livet i haven.

Världsnaturfonden WWF reagerar likadant.

– Internationellt försöker vi framstå som en fyrbåk för natur och klimat, på hemmaplan kör vi över fackkunskapen och offrar naturen för kortsiktig profit, säger generalsekreterare Karoline Andaur.

– I dag är det pinsamt att vara norsk.

Kritiska experter finner dock viss tröst i att miljökonsekvenserna av gruvdrift under vattnet först ska utredas, och att det finns frågetecken hur lönsam verksamheten kan bli. Därmed anses det tveksamt hur stora de tänkta satsningarna egentligen kommer att bli.