Radar

Nu släpps föreningslivets plattform för samåkning

Utsläppen från inrikes transporter står för nära en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp.

Har din förening plats kvar i bilen mot nästa klimattoppmöte, eller vill du ha någon att arbetspendla tillsammans med? Skjutsgruppens nya plattform gör det enklare. Idag släpps den.

75 procent av alla svenskar är med i en förening. Med hjälp av en nysläppt plattform ska de börja samåka, hoppas Mattias Jägerskog, ordförande för den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen.

– Vårt projekt utgår från det existerande föreningslivet. I föreningslivet finns tillit, både till varandra och inom organisationen, säger han i en film om projektet som Vinnova har gjort.

Myndigheten har delat ut nästan 1,5 miljoner kronor till samåkningsplattformen, som Landets fria tidigare har skrivit om. Nätverket Skjutsgruppen har i 15 års tid länkat samman människor som vill samåka. Det nya med plattformen är att den riktar in sig just på föreningar, och kommer att finnas tillgänglig på deras egna sajter.

– Så när man loggar in i plattformen kan man samåka med andra i samma förening. Man kan också välja att samåka med medlemmar i andra föreningar, förklarar Mattias Jägerskog.

Mer tillgängligt friluftsliv

Därför heter det nya projektet Vi knyter ihop civilsamhället kring samåkning. Deltar gör, förutom Skjutsgruppen, Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen. Tillsammans samlar de över 300 000 medlemmar.

– Vi är dels med för de uppenbara miljöskälen, men också för skapa en ny tillgänglighet till våra friluftsaktiviteter för de som inte har bil. Sedan har vi ofta problem med parkering på populära friluftsområden, så för att underlätta för fler att få plats vill vi samåka, säger Carl Crafoord, verksamhetsansvarig på Friluftsfrämjandet i ett uttalande.

Från kommunalt håll deltar Umeå och Göteborg i samåkningsprojektet.

– Vår vision och dröm kring vår medverkan i det här projektet är att utsläppen ska minska genom samåkning, gärna mycket. Kan effekterna som vi hoppas kunna mäta på det här sprida sig till fler städer och få en nationell effekt hade det varit fantastiskt, säger Kristina Eberth, förvaltningen för demokrati och medborgarservice i Göteborgs stad i Vinnovas film.

Tanken är att kommunerna ska använda de öppna data som projektet samlar in, för att se om samåkningen hjälper för att nå Sveriges miljömål. Utsläppen från inrikes transporter står för nära en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp.

– Att minska utsläppen från transporter är helt avgörande för att Sverige ska nå sina klimatmål. Redan 2030 ska de ha minskat med 70 procent, så nu är det bråttom, säger David Kihlberg, chef för klimat och juridik på Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV